Padziļināti pēta ēku Elizabetes ielā 2 un tai piegulošo teritoriju

0
3

Gada nogalē VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) būs saņēmusi datus no vairākām izpētēm par ēku Elizabetes ielā 2 un tai piegulošo teritoriju, kuras veica Kultūras ministrijas uzdevumā, pētot telpiskās iespējas Nacionālās akustiskās koncertzāles izvietojumam Elizabetes ielas 2 areālā, informē VNĪ attīstības pārvaldes direktors Jānis Ivanovskis-Pigits.

Patlaban VNĪ veic virkni secīgu darbību, lai iegūtu pilnīgu informāciju par ēku Elizabetes ielā 2 un tai piegulošo teritoriju, kas nodrošinātu Kultūras ministriju un projekta darba grupu ar visu nepieciešamo informāciju starptautiska arhitektūras konkursa dokumentācijas sagatavošanai. Padziļinātā izpēte tiek veikta vairākos aspektos – notiek padziļināta izpēte par pamatu konstrukciju betona tehniskajām īpašībām, grunts ūdens parauga parametriem, kā arī par fasādes apdares tehnisko stāvokli. Vienlaikus tiek veikta ēkas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, kā arī tiek padziļināti pētīta ēkai piegulošā Kronvalda parka teritorija, esošo koku dendroloģiskā stāvokļa un kopšanas iespēju inventarizācija, kā arī topogrāfiskā uzmērīšana.

“Esam gandarīti par Baltijas arhitektūras skolu profesūras un studentu veikumu forumā-plenērā. Nozares uzdevums ir diskusiju ceļā nodefinēt darba uzdevumu starptautiskā metu konkursa organizēšanai. Esam gatavi sniegt visu nepieciešamo tehnisko atbalstu un organizēt konkursu tiklīdz būs pabeigta projekta priekšizpēte un pieejami visi nepieciešamie dati par ēkas stāvokli un tai piegulošo teritoriju,” norāda Jānis Ivanovskis-Pigits.

Oktobra sākumā VNĪ nodeva Kultūras ministrijai ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kas visiem publiski pieejams Kultūras ministrijas mājas lapā – skat. šeit un sniedz visaptverošu ēkas Elizabetes ielā 2 faktiskā tehniskās stāvokļa analīzi.

VNĪ sācis ēkas Elizabetes ielā 2 arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, kuras rezultātā tiks apzinātas ēkas galvenās saglabājamās arhitektoniskās un mākslinieciskās vērtības, kā arī apdraudētie un remontējamie apdares un konstruktīvie elementi, t.sk., objekta telpiskā struktūra un konstrukcijas, fasāžu un iekštelpu apdare un detaļas – ziņas par apdares materiāliem, būvdetaļām. Izpētē tiks iegūti arī dati par ēkas un tās detaļu saglabātības stāvokli. Inventarizācijas veicēji gada nogalē sniegs savus ieteikumus par iespējamām objekta telpu struktūras pārplānošanas iespējām, ēkas apjoma izmaiņām, detaļu iespējamu pārvietošanu citā vietā.

Tuvākajā laikā tiks saņemti ēkai Elizabetes ielā 2, Rīgā piegulošā Kronvalda parka teritorijā esošo koku dendroloģiskā stāvokļa un kopšanas iespēju inventarizācijas dati. Inventarizējamie koki tika dalīti trīs galvenajās grupās: retās koku sugas, valstiska un vietēja mēroga dižkoki, koki ar ainavisku vērtību.  Šogad uzsākti, bet nākamā gada februārī būs zināmi topogrāfiskās uzmērīšanas dati.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit