Pagarināts termiņš cenu aptaujai par robežapsardzības infrastruktūras izbūvi

0
139

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) pēc pretendentu lūguma līdz 2023.gada 26.septembrim ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu atklātajā cenu aptaujā būvuzņēmumiem žoga pirmā prioritārā posma (57 km) izbūvei Latvijas – Krievijas robežapsardzības infrastruktūras projektā, informē VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

“Mūsu mērķis ir iespējami ātrā trūkstošās infrastruktūras un žoga izbūve uz Latvijas – Krievijas robežas. Tā, lai uz visas Austrumu robežas būtu izveidota moderna, efektīva robežapsardzības infrastruktūra. Tieši tādēļ VNĪ, atsaucoties vairāku pretendentu lūgumam, ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu atklātajā cenu aptaujā. Tāpat mēs aicinām kompetentus būvuzņēmumus apsvērt piedalīšanos cenu aptaujā, ar savu darbu stiprinot mūsu valsts drošību,” uzsver Griškevičs.

Plašāku informāciju par cenu aptauju VNĪ/2023/CA-290 Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas žoga būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve Krivandas RSN un Aizgāršas RSN posmos iespējams uzzināt Mercell sistēmā (www.mercell.com.) Būvuzņēmumi var pieteikties līdz 2023. gada 26. septembrim.

Tehniska specifikācija tiks izsniegta potenciālajiem pretendentiem, kuri atbildīs reputācijas kritērijiem un cenu aptaujas nolikumam. Līguma izpildes maksimālais termiņš ir 52 kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas.

Latvijas – Krievijas robeža ir 283,6 kilometrus gara. Šobrīd robežas joslas infrastruktūra ir izbūvēta aptuveni 230 km garumā, tostarp ir izveidotas patruļtakas (koka laipas vai sasmalcinātas koksnes klājuma segums (šķelda), dabiskās grunts seguma ceļš un caurtekas) un četri iekaramie (trošu) tilti. Savukārt žogs ir izbūvēts aptuveni 99 km garumā.

Patlaban VNĪ prioritāte ir jau izbūvētās infrastruktūras pabeigšana un žoga izbūve posmos, kur tā nav. Būvdarbi notiks vairākos posmos. Plānots, ka žoga izbūve varētu tikt noslēgta līdz 2024. gada beigām, savukārt pārējās infrastruktūras izbūve ir plānota līdz 2025. gadam. Šobrīd uz Latvijas – Krievijas robežas jāizbūvē aptuveni 180 kilometri žoga un ap 53 kilometriem robežapsardzības infrastruktūras. Būtiska daļa robežjoslas pie Krievijas robežas jau ir atmežota, kas dod iespēju veikt žoga būvniecību raitāk.

Ievērojot iepriekšējo pieredzi Latvijas – Baltkrievijas robežapsardzības infrastruktūras izbūvē, līdz septembra beigām plānots izpētīt dzīvnieku pārvietošanās takas robežjoslas tuvumā. Tas ļaus projektēt dzīvniekiem draudzīgus risinājumus, ja tie būs nepieciešami.

Austrumu robežas izbūves projekta īstenošanu uzrauga Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir pārstāvji no Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts robežsardzes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS Valsts nekustamie īpašumi, AS Latvijas Valsts meži, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.