Latvijas–Baltkrievijas robežšķērsošanas vietu Silene un Pāternieki modernizācijas projekta pirmā posma būvdarbu pabeigšanai 2021.gadā atvēlētais finansējums tiks palielināts par 1,85 miljoniem eiro, otrdien nolēma valdība.

Tādējādi kopējais finansējums 2021.gadā būs 2,45 miljoni eiro iepriekš paredzēto 600 000 eiro vietā.

Tāpat abu robežšķērsošanas vietu būvdarbu pabeigšanas termiņš noteikts 2021.gada 31.decembrī.

Iepriekš ar Ministru kabineta noteikumiem bija noteikts, ka robežšķērsošanas vietu Silene un Pāternieki attīstības pirmā posma būvniecība jāpabeidz līdz 2021.gada 31.jūlijs.

Tāpat iepriekš finansējums VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) īstenotajiem robežšķērsošanas vietu Silene un Pāternieki rekonstrukcijas projektiem 2020.gadā bija paredzēts 4 551 881 eiro apmērā un 2021.gadā 600 000 eiro apmērā.

Pamatojoties uz ēkas lietotāju Valsts robežsardzes (VRS) un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izvirzītajām papildus prasībām attiecībā uz kontroles paviljonu izbūvi robežšķērsošanas vietās Silene un Pāternieki 2021.gadā bija nepieciešams veikt papildu būvdarbus VRS un VID darbības nodrošināšanai, lai rastu iespēju dienestiem izmantot kopēju infrastruktūru, tai skaitā ceļu infrastruktūru.

Robežšķērsošanas vietā Pāternieki, Krāslavas novada Piedrujas pagastā, darbus veic pilnsabiedrība MMG. Līguma summa ir 3,193 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

Savukārt Silenē, Daugavpils novada Skrudalienas pagastā, darbus veic piegādātāju apvienība BA, kuras biedri ir SIA Binders un SIA Arčers. Līguma summa ir 2,42 miljoni eiro bez PVN.

VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka VNĪ veiks papildu būvdarbus robežšķērsošanas vietās Pāternieki un Silene, lai īstenotu VRS un VID papildus prasības attiecībā uz kontroles paviljonu izbūvi, nodrošinot iespēju VRS un VID izmantot kopēju infrastruktūru.

“Robežšķērsošanas vietu modernizācijas rezultātā tiks ieviesta jauna pieeja robežu un muitas kontrolei, padarot pārbaužu veikšanu efektīvāku un ātrāku, kas dos pozitīvu ietekmi uz robežšķērsošanas vietu caurlaidības spēju un paaugstinās ES ārējās robežas drošības līmeni,” norāda VNĪ valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs.

Personu apvienība BA veiks papildu neparedzētos būvdarbus robežšķērsošanas vietā Silene. Būvdarbu īstenošana nodrošinās Latvijas un Baltkrievijas robežšķērsošanas vietas attīstību – pirmā posma realizāciju pilnā apjomā. Silenē tiks paplašināta administratīvā ēka un veikta teritorijas pārbūve.

Savukārt robežšķērsošanas vietā Pāternieki papildu būvdarbus veiks iepirkuma rezultāta piesaistīts būvdarbu veicējs.

Silenē un Pāterniekos tiks veikti darbi, lai nodrošinātu objekta lietotāju precizēto prasību ieviešanu attiecībā uz autobusa pasažieru kontroles termināli un kontroles paviljoniem.

VNĪ skaidro, ka patlaban projekts atrodas būvniecības fināla stadijā. Līdz šim projekta realizācijas gaitā ir veikta robežšķērsošanas vietu teritoriju pārbūve, paplašināts stāvlaukums kravas auto vajadzībām, veikta jumta seguma nomaiņa un atjaunota fasāde, paplašināts pārbaudes joslu skaits, lai paaugstinātu robežšķērsošanas vietu darbības efektivitāti, veikta satiksmes organizācijas paneļu uzstādīšana un citi darbi.

Pēc papildu finansējuma piešķiršanas kopējie robežšķērsošanas vietu Pāternieki un Silene attīstības pirmā posma būvniecības izdevumi ir 5 816 375 eiro.

Latvijas un Eiropas Savienības drošībai nozīmīgu objektu uzturēšana un robežu attīstīšana ir viens no VNĪ darbības virzieniem. Kopumā VNĪ vadībā īstenoto Latvijas-Krievijas un Latvijas–Baltkrievijas robežu modernizācijā šobrīd tiek ieguldīti 18,5 miljoni eiro.

Šo projektu rezultātā līdz 2023.gada beigām robežkontroles punktos strādājošajiem būs pieejami ērti un mūsdienīgi darba apstākļi, uzlabota robežkontrolei un muitas kontrolei nepieciešamā infrastruktūra, padarot robežu šķērsošanu efektīvāku un ātrāku.