Par centralizētās kanalizācijas ierīkošanu varēs maksāt pa daļām

0
685

Pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens iedzīvotājiem tagad piedāvā iespēju slēgt līgumus par dalītā maksājuma īstenošanu centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēgumu izbūvei, informē uzņēmuma pārstāvji.

Šāda iespēja attiecas uz pieslēgšanos ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā 4., 5. un 6.kārtas laikā izbūvētajiem centralizētajiem inženiertīkliem.

Dalītā maksājuma iespējas atvieglos tūlītējo finansiālo slogu, sadalot kopējā maksājuma summu vairākos ikmēneša maksājumos. Periodu, kādā tie veicami, dzīvojamās mājas īpašnieks varēs noteikt, slēdzot savstarpēju vienošanos ar SIA Rīgas ūdens.

Šie nosacījumi attiecas uz dzīvojamo māju īpašniekiem minēto projektu realizācijas apkaimēs – Rīgas administratīvās teritorijas Mārupē, Katlakalnā, Bolderājā, Berģos, Beberbeķos, Imantā un daļā Teikas. Izbūvējot pieslēgumus centralizētajai kanalizācijas sistēmai, šo apkaimju iedzīvotājiem turpmāk būs iespēja veikt ikmēneša maksājumus ilgākā laika posmā, pakāpeniski atmaksājot pieslēguma izveides izmaksas. Šo māju īpašnieki tiek aicināti pieteikties arī Rīgas pašvaldības līdzfinansējumam būvniecības izdevumu kompensēšanai.

Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimēs līdzfinansējumu saņemt varēs pēc tam, kad tiks pabeigti pieslēguma būvdarbi, savukārt  Imantā, daļā Teikas, Berģos un Beberbeķos līdzfinansējums ir pieejams gan veicot projektēšanas darbus, gan pabeidzot kanalizācijas sistēmas pieslēguma būvdarbus.

Dalītā maksājuma īstenošanas un līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, līdz kuru zemesgabala robežai vai ielas sarkanajām līnijām ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ietvaros būs izbūvēti pilsētas kanalizācijas sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajiem inženiertīkliem. Pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijai ir izdevīgāka, jo, salīdzinot decentralizētās sistēmas uzturēšanas izmaksas ar maksājumiem par pilsētas kanalizāciju, ilgtermiņā tiek gūts ievērojams finansiālais ietaupījums.

Par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu plašāku informāciju var saņemt SIA Rīgas ūdens mājaslapā www.rigasusdens.lv vai zvanot pa tālruni 8000 21 22.