Par nepilniem 5 miljoniem eiro restaurēs vairākus Latvijas dievnamus

0
398

Apstiprināts finansējuma sadalījums Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā –  viens miljons eiro tiks izmantots 29 objektu konservācijai un restaurācijai. Kopumā no četrām konfesijām saņemti iesniegumi par 61 dievnamā nepieciešamiem darbiem gandrīz 5 miljonu eiro apjomā, informē Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP).

Finansējumam šogad pieteikušās Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca ar 33 objektiem par 3 726 949 eiro, Romas Katoļu baznīca ar 14 objektiem par 753 837 eiro, Latvijas Pareizticīgo sinode ar 10 objektiem par 407 845 eiro un Vecticībnieku draudzes ar 4 objektiem par 38 629 eiro. 

Saskaņā ar Sakrālā mantojuma finansēšanas likumu, šajā programmā konfesijas centralizēti iesniedz kopēju pieteikumu par visiem objektiem, sarindojot tos prioritārā secībā. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes eksperti šos pieteikumus izvērtē, ņemot vērā gan objektu saglabātības stāvokli, gan iesniegto projektu, tāmi, dabu metodi un materiālus. Lai arī salīdzinot ar Eiropas struktūrfondu finansējumu finansējuma apjoms nav ļoti liels, tomēr šis atbalsts ir ļoti būtisks – tas pierāda valsts atbildību par kultūrvēsturisko ainavu, kur baznīcu silueti veido tradicionālu vidi. Konfesijas rūpējas par garīgo piepildījumu, kamēr sakrālajām celtnēm ir arī materiālā mantojuma vērtība. Būtiski, ka šajā programmā atbalstu var saņemt arī vietējās nozīmes pieminekļi.

Saskaņā ar likumu pieteikumus izvērtēja Sakrālā mantojuma padome, kurā ir pa vienam pārstāvim no katras iesniedzēju konfesijas, viens pārstāvis no Kultūras ministrijas un trīs pārstāvji no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes. Padome diskusijās pieņēma lēmumu par Sakrālā mantojuma programmas objektu sarakstu, kuru rosināt Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei apstiprināšanai.

Programmas finansējuma sadalījums

Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca saņems finansējumu 11 objektiem 471 079 eiro apmērā. Lielākais finansējums – 84 000 eiro Kuldīgas Svētās Annas baznīcas jumta atjaunošanas turpināšanai.

Romas Katoļu baznīca saņems finansējumu deviņiem objektiem 262 079 eiro apmērā. Lielākais finansējums – 72 485 eiro Varakļānu muižas kapličas-kapelas atjaunošanai.

Latvijas Pareizticīgo sinode saņems finansējumu septiņiem objektiem 243 800 eiro apmērā. Lielākais finansējums – 85 000 eiro Rīgas Svētās Trīsvienības – Dievmātes Atdusas katedrāles centrālā kupola jumta seguma maiņai.

Vecticībnieku draudzes saņems finansējumu diviem objektiem 23 042 eiro apmērā, no kuriem 21 822 eiro tiks ieguldīti Foļvarkas lūgšanu nama jumtu konstrukciju un fasāžu atjaunošanā.

Sakrālā mantojuma finansēšanas programma darbojas kopš 2018.gada, kad viens miljons eiro tika piešķirts 28 dievnamu konservācijai un restaurācijai. 2019.gadā finansējums Sakrālā mantojuma programmā netika paredzēts. 2020.gadā Sakrālā mantojuma programmā bija paredzēti 500 000 eiro 23 objektiem, savukārt 2021.gadā – 1 010 000 eiro 57 objektiem.