Par sertificēšanas pakalpojumu maksas izmaiņām 2022.gadā

0
1330

Būvspeciālistam, lai uzturētu aktīvu patstāvīgās prakses sertifikātu arhitektūras, būvniecības un elektroenerģētikas jomā, atbilstoši Ministru kabineta 28.03.2018. noteikumu Nr.169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi 44.7.apakšpunktam, ir pienākums līdz kārtējā gada 1.aprīlim samaksāt sertificēšanas pakalpojumu maksu, informē Gusts Sproģis, Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta direktores vietnieks.

Sertificēšanas pakalpojumu maksa sastāv no:

  • būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas gada maksas katrā darbības sfērā – 180 eiro;
  • maksas 30 eiro apmērā par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

Ekonomikas ministrija 2022.gadā slēdz jaunus deleģēšanas līgumus par kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību, Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociāciju, Latvijas dzelzceļnieku biedrību, Latvijas jūrniecības savienību, Latvijas elektriķu brālību un Latvijas melioratoru biedrību.

Deleģēšanas līgumos tiek mainīts uzraudzības periods uz kalendāro gadu – no 1.janvāra līdz 31. decembrim. Līdz šim uzraudzības periods bija no tekošā gada 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, būvspeciālisti, kas ir veikuši sertificēšanas pakalpojumu gada maksu par periodu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 31.martam, saņems rēķinu no attiecīgās kompetences pārbaudes iestādes par laika periodu no 2022.gada 1.aprīļa līdz 31.decembrim, tas ir:

  • 135 eiro būvspeciālistu uzraudzības un kompetences novērtēšanas gada maksas katrā darbības sfērā (par 9 mēnešiem);
  • 30 eiro par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

Attiecīgi nākošajā gadā, kad uzraudzības periods būs no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim uzraudzības maksa būs kā līdz šim: 180 eiro par katru darbības sfēru un 30 eiro par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit