Pārbūvē Iecavas vidusskolas telpas

0
932

Jūlijā sākta Iecavas vidusskolas pārbūve un jaunas aktu zāles celtniecība, informē Iecavas novada pašvaldība.

Atbilstoši 22.jūnijā noslēgtajam līgumam ar SIA Reaton, pirmajā kārtā paredzēta esošās virtuves pārbūve un aktu zāles pārbūve par ēdamzāli. Pašreiz tiek gatavota būvbedre un sākti esošās virtuves demontāža, kā arī notiek visu inženierkomunikāciju pārvilkšana, informē Bauskas novada pašvaldības iestādes Iecavas novada pašvaldības administrācija būvniecības speciālists Juris Kuziks.

Otrajā kārtā paredzēta jaunas aktu zāles un tās palīgtelpu būvniecība. Lai sāktu jaunās aktu zāles būvniecību, pašlaik tiek veikta būvlaukuma labiekārtošana. Abu kārtu būvniecība norit vienlaicīgi.

Darbu izpildes termiņš pirmajai kārtai ir pieci mēneši, bet otrajai kārtai – 10 mēneši no būves vietas pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas. Kopējā līgumcena par darbu izpildi ir 2 636 703, 93 eiro ar PVN.