Pārbūvēs kanalizācijas sūkņu staciju Daugavgrīvas ielā

0
888
Foto no "Rīgas ūdens" albuma.

Šonedēļ būvnieki sākuši teritorijas Daugavgrīvas ielā 101 sagatavošanu apjomīgai kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvei. Projekta kopējā summa ir 13,4 miljoni eiro, ziņo pašvaldības uzņēmums Rīgas ūdens.

Plānots, ka objekta būvniecība sāksies maija beigās vai jūnija sākumā, bet līdz tam vēl nepieciešams saņemt attiecīgo atzīmi būvatļaujā. Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūvi veiks būvfirma SIA Velve, projekta realizācijas termiņš – 36 mēneši.

Pārbūvētā kanalizācijas sūkņu stacija būs 8,7 metrus augsta monolītā dzelzsbetona ēka, kas iekšienē ar šķērssienu būs sadalīta notekūdeņu pieņemšanas un sūkņu nodalījumos. Ēkā tiks izvietoti pacelšanas mehānismi, elektrosadales un vadības iekārtas, ventilācijas sistēma, sanitārais mezgls un operatora telpa. Sūkņu stacijas ēkā paredzēts izvietot septisko dūņu pieņemšanas mezglu, kas tiks pilnībā integrēts ēkā. Objekta pazemes daļas dziļums – 10,8 metri. Jaunās sūkņu stacijas vajadzībām paredzēts pie tās uzstādīt rūpnieciski ražotu transformatora apakšstaciju, kā arī dīzeļģenaratora apakšstaciju, kas nodrošinātu elektrības padevi elektrotīklu bojājumu gadījumos.

Sūkņu stacijas pārbūve nepieciešama, lai garantētu drošu notekūdeņu savākšanu un pārsūknēšanu no Daugavas kreisā krasta rajoniem uz bioloģiskās attīrīšanas staciju Daugavgrīva, kā arī atjaunotu morāli novecojušās tehnoloģiskās iekārtas. No ekonomijas viedokļa lielākais ieguvums no sūkņu stacijas pārbūves būs tehnoloģisko ūdeņu patēriņa samazināšanās, kā arī elektroenerģijas patēriņa ietaupījums. Papildu tam jaunā kanalizācijas sūkņu stacija būs videi ievērojami draudzīgāka un drošāka.