Pārbūvēti Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņi

0
424
Foto – ludzasnovads.lv

Pabeigti skrejceliņa atjaunošanas remontdarbi Ludzas novada Pildas pagastā, vēsta pašvaldība.

Pašvaldība bija saņēmusi gan iedzīvotāju, gan Pildas pamatskolas ierosinājumus par Pildas pamatskolas stadiona skrejceļu atjaunošanas nepieciešamību. Uzklausot vietējo vēlmes, projekta ietvaros tika pārbūvēti Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņi, uzliekot mūsdienīgu un Eiropas standartiem atbilstošu gumijas segumu. Darbus veica uzņēmums SIA Gumi Mix Group.

Projekta mērķis bija izveidojot stadiona skrejceļu ar mākslīgo segumu, radīt jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, kas veicinātu iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanā, vienlaicīgi palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kā arī veicinot sporta un aktīvās atpūtas tūrismam pievilcīgas vides veidošanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 62 037 eiro, no tiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – 45 000 eiro.