Parīzē lems par Latvijas uzņemšanu Starptautiskajā enerģētikas aģentūrā

0
21
Attēls ilustratīvs

Otrdien, 13. februārī, sāksies Starptautiskās enerģētikas aģentūras (IEA) Ministru sanāksme, kuras laikā tiks lemts par Latvijas uzņemšanu IEA, informē Klimata un enerģētikas ministrijā.

Gala lēmumu IEA dalībvalstu pārstāvji pieņems un paziņos trešdien, 14. februārī. IEA ministru sanāksmē pulcēsies pasaules mēroga enerģētikas un klimata ministri. Ministru sanāksmē, tostarp plānots diskutēt par jaunākajām norisēm enerģētikas politikā, vienlaikus iezīmējot turpmāko IEA stratēģisko virzību. Latviju sanāksmē pārstāv klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.

Dalība IEA nodrošinās iespēju Latvijai stiprināt nacionālo enerģētikas drošību un nacionālo interešu aizstāvību, sadarbojoties, ne tikai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī tādiem globāliem spēlētājiem kā ASV, Japānu. Tāpat Latvijas iesaiste IEA darbā dos iespēju stiprināt mūsu analītisko darbu enerģētikas jomā, izmantojot IEA biedriem pieejamos datus, prognozes, analīzes un rekomendācijas.

Līdz šim Latvijā notikušas vairākas augsta līmeņa IEA pārstāvju vizītes. To laikā padziļināti tika vērtēta Latvijas enerģētikas un saistītās politikas, kā arī Latvijas sagatavotība ārkārtas reaģēšanas pasākumiem. Noslēdzošā vizīte Rīgā notika pērn rudenī. Paralēli, lai nodrošinātu atbilstību IEA nosacījumiem, eksperti izstrādāja vairāku tiesību aktu grozījumus un jaunu tiesību aktu projektus. Iestāšanās procesa pilno ciklu IEA nodrošināja Klimata un enerģētikas ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, kura bija atbildīga par naftu un naftas produktu saistītajiem jautājumiem.

Ministru sanāksmes dienas kārtībā tiks veltīta īpaša uzmanība ciešākai starpvaldību un rūpniecības nozares sadarbībai, lai līdz 2050. gadam nodrošinātu sakārtotu un drošu pāreju uz tīru enerģiju. Tāpat tiks diskutēts par klimatam draudzīgām investīcijām, tīras enerģijas piegādes ķēdēm, fosilā kurināmā pakāpenisku samazināšanu un citiem jautājumiem.

Ministrs K. Melnis uzsver, ka klimata mērķu sasniegšanā vienlīdz būtiska ir ne vien publiskā sektora investīcijas, bet arī privātā sektora iesaiste. Investīciju vidē, tāpat kā citās nozarēs, vērojami savi izaicinājumi, ko ietekmē gan inflācijas līmenis, gan citi ārējie faktori. Kopīgā dialogā tiks rastas atbildes, kādi finanšu instrumenti, politiskās iniciatīvas un investīcijas visefektīvāk spēj sniegt ieguldījumu, lai veicinātu straujāku pāreju uz tīras enerģijas izmantošanu.

Latvijas iestāšanās procesu īpašu padara IEA svinīgais notikums – 50 gadu jubileja, par godu kurai, ministru sanāksmes laikā būs iespēja piedalīties vairākos šim notikumam veltītos pasākumos – augsta līmeņa dialogos un pasaules līmeņa forumā. Forums tiks veltīts inovācijām un tehnoloģijām, kam ir izšķiroša loma, lai nodrošinātu ātrāku pāreju uz tīru un drošu enerģētiku, mazinot dabai nedraudzīgās emisijas.

Pasākumā piedalīsies IEA dalībvalstu vadību pārstāvji, asociācijas, pētnieki, starptautiskie līderi no rūpniecības, finanšu un pilsoniskās sabiedrības.

IEA ir autonoma starpvaldību organizācija, kuras mītnesvieta ir Parīze. To veido 31 dalībvalsts, tostarp gandrīz visas OECD valstis.