Pārplānos Salaspils centru, veidojot pilsētas centrālo laukumu

0
199

Salaspils dome izsludinājusi Salaspils administratīvā centra un tā apkārtnes teritorijas publisko apspriešanu, lai pārplānotu satiksmes infrastruktūru, labiekārtot teritoriju un izveidotu pilsētas centrālo laukumu, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.

Lēmumu par teritorijas pārkārtošanu dome pieņēma 2019.gada 28.februārī ar mērķi rast priekšnoteikumus drošas pilsētas publiskās ārtelpas risinājumiem ar gājēju satiksmes prioritāti, ērtu velo infrastruktūru un reprezentatīvu galvenā laukuma izveidi.

Detālplānojuma mērķis ir pārkārtot transporta infrastruktūru Salaspils administratīvajā centrā, lai izveidotu pilsētas centrālo laukumu ar labiekārtojuma risinājumiem.

Kā norādīts detālplāna pirmajā redakcijā, pēdējā gada laikā šajā teritorijā notikuši deviņi ceļu satiksmes negadījumi. Tas parādot, ka esošais plānojums ir sarežģīts un satiksmes organizācija pieļauj pārmērīgi daudz konfliktsituāciju veidošanos.

Detālplānojuma galvenais uzdevums ir samazināt satiksmes intensitāti plānotā centrālā laukuma piegulošajā teritorijā, uzlabojot satiksmes drošību un papildinot esošās gājēju un velosatiksmes tīkla infrastruktūru.

Laukumu plānots izveidot Līvzemes ielas posmā no pašvaldības domes ēkas līdz krustojumam ar Vītolu ielu un līdz kafejnīcai Līvzemes ielā 2. Pašlaik plānotais laukums tiek dēvēts par Līvzemes laukumu.

Laukuma plānotie risinājumi paredz vairāku labiekārtotu ārtelpu izveidi un apvienošanu, prioritāri risinot gājēju un velosipēdistu infrastruktūru un līdz minimumam samazinot autotransporta klātbūtni teritorijā.

Gar laukuma malu plānots izbūvēt brauktuvi piekļuves nodrošināšanai. Līvzemes laukumam piegulošajā brauktuvē no Rīgas ielas līdz Stacijas ielai paredzēts ierobežot mehānisko transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, teritorijā iebraukšanu atļaujot vien iedzīvotājiem un preču piegādātājiem.

Brauktuves parametri, segums un aprīkojums plānots saderīgs ar laukumu, radot telpu, kur autotransporta satiksme ir lēnināta un ar fiziskiem šķēršļiem ierobežota iespēja attīstīt ātrumu virs 30 kilometriem stundā.

Lai panāktu satiksmes lēnināšanu, Līvzemes laukuma brauktuvē plānoti sašaurinājumi vai paaugstinājumi vietās, kur brauktuvi paredzēts šķērsot gājējiem un velosipēdistiem. Ielas galā pie Līvzemes ielas 1 plānots izbūvēt brauktuves paplašinājumu, kur autotransportam apgriezties braukšanai pretējā virzienā.

Līvzemes ielas pieslēgumu Rīgas ielai pie dzelzceļa sliežu šķērsojuma paredzēts slēgt.

Lai uzlabotu satiksmes drošību Līvzemes, Rīgas un Vītolu ielu mezglā, plānots samazināt atļauto manevru skaitu. Izbraukšanai no Līvzemes laukuma tiek paredzēts kreisais manevrs uz Vītolu ielu un labais pagrieziens uz Rīgas ielu.

Kā norāda detālplāna izstrādātāji, minētajā teritorijā pieprasījums pēc stāvvietām pārsniedz piedāvāto stāvvietu skaitu, tāpēc gājēju un velosatiksmes infrastruktūras uzlabošana nepieciešama, tiecoties panākt transportlīdzekļa izvēles maiņu un samazinot pieprasījumu pēc stāvvietām.

Detālplānojuma risinājumi paredz jauna stāvlaukuma izbūvi Vītolu ielai piegulošajā teritorijā pie pašvaldības domes ēkas Līvzemes ielā 8. Piekļuve jaunizveidotajam stāvlaukumam paredzēta no Vītolu ielas, savukārt izbraukšana paredzēta uz Līvzemes ielu.

Lai pēc iespējas samazinātu satiksmes plūsmu krustošanos un konfliktsituāciju veidošanos, stāvlaukumā paredzēta vienvirziena kustība. Stāvlaukumam plānotajā teritorijā iespējams izvietot līdz 64 automašīnām. Taču, tehniskā projekta izstrādes laikā jāņem vērā nepieciešamība iekļauties ainavā, ietverot apzaļumošanu, līdz ar to stāvvietu skaits var tikt samazināts.

Detālplānojuma teritorijas labiekārtojuma mērķis ir radīt laikmetīgus publiskās ārtelpas labiekārtojuma risinājumu, kurā līdzsvarotas pilsētbūvnieciskās un ainaviskās dabas vērtības.

Realizējot ārtelpas atjaunošanu, plānots noteikt, ka ārtelpas zaļā struktūra – stādījumi, zāliens, dabiskas, biotopus imitējošas dabas pamatnes, aizņems 32% teritorijas, zilā struktūra – dīķi, grāvji, daļēji lietus dārzu ūdens risinājumi, aizņems 6%, pelēkā struktūra – visi segumu veidi, tajā skaitā koka terases – 52% teritorijas, bet ēku apbūves laukums būs 10%.

Centrālajā laukuma esošā vides elementu, mantojumu no PSRS laikiem, tiek ieteikts demontēt. Savukārt no jauna detālplāna teritorijā iecerēts veidot rotaļu laukumu.

Publiskā apspriešana paredzēta līdz 27.augustam, bet publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta attālināti 16.augustā plkst.17.

Detālplānu izstrādā SIA CI Planning un SIA ALPS ainavu darbnīca.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit