Pārrunā dzelzceļa infrastruktūras attīstību

0
305

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits 13.janvārī ar tikās ar AS LatRailNet valdes priekšsēdētāju Justīnu Hudenko pārrunāja jauna indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna līdz 2026.gadam sagatavošanu, kā arī pasākumus, kas veicinātu dzelzceļa iekšzemes kravu pārvadājumu attīstību. Savukārt šodien, 14.janvārī, satiksmes ministrs Rīgā tikās ar Polijas infrastruktūras ministru Andžeju Adamčiku (Andrzej Adamczyk), lai pārrunātu abu valstu sadarbību transporta jomā, īpaši ceļu un dzelzceļa infrastruktūras attīstībā, vēsta Satiksmes ministrija.

Sarunā ar Justīnu Hudenko satiksmes ministrs pauda atbalstu AS LatRailNet izstrādātajai uzņēmuma attīstības vīzijai, mazinot funkciju dublēšanos dzelzceļa nozarē un veicinot vienādu apstākļu radīšanu visiem pārvadājumu tirgus dalībniekiem.

Jauna indikatīvā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāna mērķis būtu plānot dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanu, atjaunošanu un attīstību, ievērojot pēdējo gadu kravu pārvadājumu attīstības dinamiku. Plāna izstrādei ir sāktas diskusijas ar nozares uzņēmējiem, kā nodrošināt konkurētspējīgu dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu un uzlabot dzelzceļa infrastruktūru, nodrošinot dzelzceļa kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaula lomu.

Akciju sabiedrība LatRailNet ir valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums, kas saskaņā ar Dzelzceļa likumu veic publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtiskās funkcijas – lēmumu pieņemšanu par jaudas sadali, vilcienu ceļu iedalīšanu, tai skaitā gan par piekļuves noteikšanu un novērtēšanu, gan par atsevišķu vilcienu ceļu iedalīšanu, un lēmumu pieņemšanu par infrastruktūras maksām, tai skaitā maksas noteikšanu un iekasēšanu.

Šodien notikušajā sarunā ar Polijas infrastruktūras ministru Andžeju Adamčiku Tālis Linkaits informēja par progresu reģiona un visas Eiropas Savienības lielākajā dzelzceļa projektā Rail Baltica, kas ļaus savienot Latviju un visu Baltiju ar Poliju un tālāk jau visu Eiropu. “Jaunā un modernā dzelzceļa infrastruktūra radīs kā satiksmes, tā arī reģionu attīstības iespējas,” pauda Linkaits, piebilstot, ka pēc dzelzceļa līnijas nodošanas ekspluatācijā no Rīgas uz Varšavu ar ērtu un modernu vilcienu varēs nokļūt piecu stundu laikā.

“Polija ir daļa no Rail Baltica, tādēļ ir svarīgi pārdomāti savienot jauno dzelzceļa līniju ar esošo Polijas dzelzceļa sistēmu un citiem šajā valstī no jauna topošajiem posmiem,” atzina ministrs. Latvija ir arī ieinteresēta padziļināt sadarbību un izzināt Polijas pieredzi dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības jomā.

Ministri arī pārrunāja ceļu infrastruktūras attīstību reģionā un Linkaits Polijas ministru informēja par Latvijas valdības apstiprināto valsts galveno ceļu ilgtermiņā attīstības stratēģiju, kas paredz Rīgas apvedceļa pārveidi par ātrgaitas automaģistrāli un jau iesākto Ķekavas apvedceļa būvniecību.

Kopumā abi ministri bija vienisprātis, ka Polijas un Latvijas sadarbība dažādās transporta jomās ir konstruktīva, taču to noteikti ir iespējams paplašināt, gan runājot par ekspertu pieredzes pārņemšanu infrastruktūras attīstības projektos, gan investīciju piesaisti Latvijas ostām. Tālis Linkaits norādīja, ka Latvijas lielajās ostās tiek intensīvi attīstīti industriālie parki un Polijas uzņēmēji ir laipni gaidīti tajos veidot savus loģistikas centrus un rūpniecības uzņēmumus.

Sarunas laikā tika apspriesta sadarbība Eiropas līmenī un abu valstu darbu pie Eiropas Savienības Mobilitātes pakotnes regulējuma, kā arī efektīva transporta koridora attīstība Trīs jūru iniciatīvas kontekstā.  Tālis Linkaits īpaši akcentēja multimodalitātes aspektu, kā arī nepieciešamos priekšnoteikumus efektīvas, drošas, videi draudzīgas un ekonomiski izdevīgas integrētas transporta sistēmas radīšanai.