Pārspriegumaizsardzība ēkām un iekārtām

0
278

Zibens ir bīstama dabas parādība, bieži vien ar ļoti postošām sekām, tāpēc aizsardzība pret zibeni ēkām kļūst arvien svarīgāka.

Latvijā vidēji 25 dienas gadā ir vērojams stiprs pērkona negaiss. Zibensaizsardzībai pievērš arvien lielāku uzmanību, un tam ir iemesli.

Pirmkārt, ir palielinājusies mūsdienu elektronikas spriegumjutība – tā ir ievērojami neizturīgāka pret pārspriegumiem. Otrkārt, ir pieaudzis spriegumjutīgo iekārtu skaits un īpatsvars tautsaimniecībā – ražošanas, biroju, dzīvojamos un gandrīz visos citos objektos.

Šo iemeslu dēļ arvien lielāki kļūst zibens izlāžu un ar tām saistīto pārspriegumu radītie zaudējumi, jo tie vienā mirklī var sabojāt ļoti daudz elektrisko un elektronisko iekārtu.

Ar vienu nepietiek

Zibensaizsardzība bez pārspriegumaizsardzības ir nepilnvērtīgs risinājums, kas var radīt ļoti lielus zaudējumus elektrotehnikai mājas iekštelpās, tāpēc jāierīko abas. Zibens aizsardzība novada zibens triecienu, taču joprojām nepasargā televizorus, datortehniku un sadzīves tehniku. Pareizi ierīkota zibensaizsardzība un pārsprieguma aizsardzība ir investīcija, kas ļaus pasargāt māju un iekārtas no zibens postījumiem.

Pret zibens kaitējumu var pasargāties laikus, uzstādot ēkai zibens aizsardzības sistēmas. Lai pasargātu no zibens spēriena sekām ne tikai pašu ēku, bet arī elektroierīces, iesakām uzstādīt ne tikai ārējās zibensaizsardzības sistēmas, bet parūpēties arī par pārspriegumaizsardzību.

Zibensaizsardzība ir komplekss, ko veido ēkas iekšējā un ārējā zibensaizsardzība, potenciālu izlīdzināšana un pārspriegumaizsardzība. Ārējās zibensaizsardzības mērķis ir novērst kaitējumu, ko ēkām vai citiem aizsargājamiem objektiem var nodarīt zibens. Ārējā zibensaizsardzība vienmēr nosaka arī iekšējās zibensaizsardzības nepieciešamību.

Plūst caur konstrukcijām

Zibenim iesperot ēkā, izlādes strāva plūst caur ēkas konstrukcijām, tādēļ var rasties ēkas vai elektronisko iekārtu bojājumi, izcelties ugunsgrēks vai telpās veidoties dzīvībai bīstama potenciālu starpība. Zibensaizsardzība novērš izlādes radītus zaudējumus.

Ārējo zibensaizsardzību veido trīs galvenie elementi: zibens uztvērējsistēma, zibens novedējsistēma un zibens zemētājsistēma. Ja zibensaizsardzības sistēma ir projektēta un uzstādīta pareizi, atbilstīgi standarta LVS EN 62305 prasībām, tad var efektīvi novērst zibensizlādes radītos zaudējumus un garantēt iekārtu netraucētu darbību arī negaisa laikā.

Kad zibens kā spēcīgs strāvas impulss no negaisa mākoņa ir pārvarējis daudzus kilometrus un trāpījis ēkā, tā virzību nevar apturēt, taču to drošā veidā var novadīt zemē. Zibensaizsardzību projektē un īsteno tā, lai zibens ie-spertu uztveršanas sistēmā, nevis aizsargājamajā objektā. No zibens uztvērējsistēmas zibensstrāvu kontrolēti un droši pa novedēj-sistēmas vadiem novirza uz zemējumu.

Bīstams spriegums

Pārsprieguma bojājumi var rasties ne tikai tiešas zibensizlādes gadījumā, kad viss jūk un brūk. Jāatgādina, ka arī līdz pat divu kilometru attālumā notiekoša zibensizlāde var izraisīt ļoti nopietnus elektronisko ierīču un sistēmu bojājumus. Pat ikdienas komutācijas darbības strāvas tīklā, ko izraisa, piemēram, lielas iekārtas, var radīt bīstamu pārspriegumu.

Dažādas komutācijas darbības, piemēram, ieslēgšana un izslēgšana, induktīvu un kapacitīvu slodžu pārslēgšana, kā arī īsslēguma strāvu pārtraukumi rada lielu pārspriegumu. Jo sevišķi ražošanas iekārtu, apgaismojuma sistēmu vai transformatoru izslēgšana var izraisīt tuvumā esošo elektroierīču bojājumus.

Ja elektriskajā sistēmā pārsniegts nominālais spriegums – rodas pārspriegums. To izraisa elektriskais spriegums sistēmā. Atkarībā no pārsprieguma apmēra var tikt bojātas sistēmas iekārtas daļas. Izmantojot pārsprieguma izlādni, var pasargāt apdraudētās komponentes no pārsprieguma.

Bīstams ir spriegums, kas pārsniedz 1500 V. Dažādas ierīces, piemēram, televīzijas sistēmas, datori vai apkures un ēkas vadības sistēmas, spēj izturēt īslaicīgu pārspriegumu līdz 1500 V. Zibensizlādes gadījumā vai komutācijas darbību dēļ sprieguma vērtība var strauji vairākkārt palielināties. OBO pārsprieguma aizsargierīces ierobežo spriegumu, lai tas būtu daudz zemāks par 1500 V.

Aug bojājumu risks

Modernajās elektroinstalācijās prasības komfortam un elektronisko komponentu informācijas apmaiņai arvien paaugstinās. Ierīču skaits pieaug, tādēļ palielinās bojājumu risks, ko pārspriegums var izraisīt visās strāvas, tālruņa vai datu tīklā saslēgtajās ierīcēs. OBO sistēmas zibens un pārspriegumaizsardzībai piedāvā kompleksu risinājumu.

Pārspriegumaizsargierīces MCF Compact, V50 1. un 2. tips, kā arī V20 2. tips, efektīvi novērš pārspriegumu, ko rada zibens un komutācija, kas var bojāt elektroniskās ierīces vai datu kabeļus. Modernās pusvadītāju un dzirksteļspraugas tehnoloģijas nodrošina augstu izlādes spēju.

Ar V50 un V20 izlādņa modulāro uzbūvi ir iespējami dažādi varianti no 1 līdz 4 polu ierīcēm. Ar jaunās paaudzes izlādņa palīdzību var novērst izmaksas, ko rada datu zudums vai ražošanas apturēšana. Jauno ierīču kvalitāte ir pārbaudīta ārējā sertifikācijas iestādē atbilstīgi standartam EN 61643-11. Visām ierīcēm ir piecu gadu garantija.

Raksturīgs visām ierīcēm

Papildus efektīvajam tehniskajam aprīkojumam visas pārsprieguma aizsargierīces var viegli un vienkārši uzmontēt, fiksējot komutācijas skapī uz montāžas sliedes. Izlādņus V50 un V20 var iemontēt ar universālo konstrukciju, pagriežot par 180°, un kabeļus pieslēdz vai nu augšā, vai apakšā atkarībā no pieejamās vietas.

Visām iekārtām ir pieejama tālvadības signalizēšana ar bezpotenciāla pārslēdzējkontaktu. Papildus krāsains indikators uz displeja bez strāvas noplūdes signalizē klientam, vai iekārta darbojas. Izlādņi ir VDE un UL testēti, tie atbilst visaugstākajiem starptautiskajiem standartiem.

QR kods uz iekārtām ar dažādām ierīcēm – viedtālruņiem vai planšetdatoriem – dod pieeju tehniskajai informācijai OBO tīmekļa vietnē gadījumos, kad pa rokai nav produktam pievienotās montāžas instrukcijas.

Pirms zibensaizsardzības ierīkošanas ieteicams konsultēties ar speciālistiem, lai saņemtu ieteikumus par aizsardzības risinājumiem un papildu informāciju par efektīvākajām iekārtām.


Pārspriegumaizsardzības ierīču klases

I klase – zibensstrāvas novadītāji;
II klase – pārspriegumaizsardzība;
III klase – individuālā iekārtu aizsardzība.


Ģirts Dziedātājs,
dipl. ing., OBO Bettermann produktu grupas vadītājs
Attēli no uzņēmuma albuma

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit