Pasīvā ugunsdrošība ēkā

0
456

Ēkas būvniecībā piedalās vairāki dažādu jomu profesionāļi, kas rūpējas par objekta ugunsdrošību no būvniecības sākuma līdz būves nodošanai ekspluatācijā un tās pastāvēšanas laikā, izvēloties atbilstošas ugunsdrošības sistēmas.

Ugunsdrošības sistēmas ēkā ir likumiska nepieciešamība, jo no būvniecības laikā pieņemtajiem risinājumiem ir atkarīga cilvēku un būves drošība.

Uz ugunsdrošas būves projektēšanu, izbūvi un ekspluatāciju attiecas Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība, kas nosaka minimālās ugunsdrošības prasības, kādas ievēro, projektējot un būvējot jaunas būves, kā arī veicot esošu būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu un lietošanas veida maiņu.

Pasīvā ugunsdrošība ir daļa no būvju mehāniskās ugunsdrošības sistēmām, kas sastāv no uguns izplatības ierobežojuma aprīkojuma, kas ugunsgrēka izcelšanās gadījumā spēj ierobežot ugunsgrēka nekontrolējamu izplatīšanos, kā arī nodrošināt ēkas nestspēju un cilvēku drošu evakuāciju. Papildu ieguvums ir tas, ka tiek nodrošināts laiks, lai varētu glābt īpašumu vai tā daļu no pilnīgas sadegšanas.

Visu rakstu lasiet žurnāla Būvinženieris jūnija numurā (Nr.86).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.