Sestdien, 8.maijā, svinīgā pasākumā kultūras un izklaides centrā Hanzas perons Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis pasniedza pašvaldības atzinības aizvadītā gada labākajiem arhitektiem – arhitektūras sasniegumu skates 2020.gada balva Rīgas arhitektūrā apbalvoto objektu autoriem, ziņo Rīgas domes Komunikācijas pārvalde.

Pašvaldības atzinības tika pasniegtas:

  • noliktavas ēkas pārbūves par ēku pašizklaides pasākumiem Hanzas ielas 16A autoriem arhitektiem Ilzei Liepiņai, Reinim Liepiņam un Ievai Landmanei – par inovatīvu pieeju un izsmalcinātiem arhitektūras risinājumiem, pārveidojot industriālo mantojumu par jaunu kultūras vietu Rīgā;
  • daudzdzīvokļu ēkas pārbūves Ausekļa ielā 14 autoriem arhitektiem Ditai Lapiņai, Ievai Ušpelei un Edmundam Slavinskim – par profesionalitāti un izpildījuma kvalitāti vēsturiskā mantojuma saglabāšanā, atjaunošanā un pilnveidošanā;
  • daudzdzīvokļu ēkas Kuģu ielā 15 autoriem arhitektiem Visvaldim Sarmam un Aleksandram Nedzvedam – par mūsdienīgu pienesumu Daugavas kreisā krasta apbūves struktūrā;
  • ēku Nometņu ielā 33 un 33A autoriem arhitektiem Lienei Griezītei un Kārlim Līcim – par lietpratību, atjaunojot koka ēkas Āgenskalnā;
  • skvēra pārbūves Dzirnavu ielā 33 autoriem arhitektam Andrim Kronbergam un ainavu arhitektei Lindai Zaļajai – par pievilcīgu publisko ārtelpu, kas bagātina Rīgas centra pilsētvidi un atbilst vides pieejamības un universālā dizaina sasniegumiem.

Foto – Rīgas dome:

“Pašvaldība vēlējās izcelt tos objektus un autorus, kas snieguši būtisku ieguldījumu galvaspilsētas kultūrvēsturiskā arhitektūras mantojuma saglabāšanā un Rīgas ainavas pilnveidošanā. Objekti atdzimuši un tapuši par privāto investoru līdzekļiem, un kalpo kā lielisks piemērs, kad investoru, pasūtītāju un arhitektu lietpratīgas sadarbības un abpusējas ieinteresētības rezultātā Rīga iegūst kvalitatīvi atjaunotas vēsturiskās ēkas vai jaunus objektus – nozīmīgus gan šodienas, gan nākotnes paaudzēm,” pasniedzot atzinības, uzsvēra Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis.

Pašvaldības atzinības arhitektiem pasniegtas pie objekta, kas aizvadītajā gadā ir saņēmis 2020.gada balvu Rīgas arhitektūrā. Par inovatīvu pieeju un izsmalcinātiem arhitektūras risinājumiem, pārveidojot industriālo mantojumu par jaunu kultūras vietu Rīgā tika piešķirta kultūras un izklaides centram Hanzas perons, autori: arhitekti Reinis Liepiņš, Ilze Liepiņa, Ieva Landmane, Ieva Leja, Ainārs Plankājis, Mārtiņš Ostaņēvičs, Jurģis Prikulis, Ģirts Kūlis.

Arhitektūras sasniegumu skati organizē pašvaldības aģentūra Rīgas pilsētas arhitekta birojs sadarbībā ar Rīgas domes struktūrvienībām un partneriem. Dalībniekus – būves un to autorus – skatei varēja izvirzīt Rīgas pilsētas arhitekta birojs, valstiskās un nevalstiskās institūcijas un organizācijas, kā arī jebkura juridiska un fiziska persona, bet vērtē neatkarīga, kompetenta un profesionāla žūrija. Lai izceltu un popularizētu sasniegumus Rīgas arhitektūrā, sekmējot kvalitatīvas pilsētvides attīstību, un apzinātu arhitektu veikumu, kopš 2006.gada tiek organizēta jaunāko objektu skate. Tās mērķis – rosināt profesionālu diskusiju par vērtībām pilsētas arhitektūrā un kritērijiem kvalitatīvas pilsētvides novērtēšanā un veicināt sabiedrības pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas, ar to gan vairojot izpratni un līdzdalību, gan veidojot pieprasījumu pēc kvalitatīviem pakalpojumiem arhitektūras jomā.