Pašvaldībām būs plašākas iespējas īstenot ceļu būvniecības projektus

0
290
Attēls ilustratīvs

Ministru kabinets (MK) atbalstījis Satiksmes ministrijas (SM) izstrādātos kritērijus pašvaldībām aizdevuma saņemšanai ceļu būvniecības projektiem. Papildu kritēriji izstrādāti, lai finansējumu ieguldītu ceļu projektos, kas veicina mobilitāti pašvaldību teritorijās un nodrošina lielākus ieguvumus pašvaldību iedzīvotājiem.

SM redzējumā, lai pieejamo finansējumu pašvaldību ceļu attīstībai ieguldītu jēgpilni, lemjot par aizdevuma piešķiršanu, ir jāizvērtē ne tikai projektu finansiālā puse, bet arī to nozīmība mobilitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā. Ir būtiski ņemt vērā un izcelt projektus, kas būtiski uzlabos mobilitāti, tostarp sabiedriskā transporta vai skolēnu pārvadāšanas maršrutā vai piekļūšanu pašvaldībai būtiskam saimnieciskam uzņēmumam.

SM veiks projektu izvērtējamu, atbilstoši noteiktiem kritērijiem – ceļš vai tā posms ir nozīmīgs mobilitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā; tā vizuālais vērtējums ir ļoti slikts vai slikts; investīciju projektam ir augsta realizācijas gatavības stadija un ir noslēgta iepirkuma procedūra; investīciju projekta īstenošanu paredzēts uzsākt ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim un pabeigt ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim; pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu ne mazāk kā 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām; investīciju projekts atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam; investīciju projekts iever tikai kapitālos izdevumus un, plānotie pasākumi netika un netiek finansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības instrumentiem.

Tāpat investīciju projektu izvērtēšanā tiks skatīts, vai projekts ir nozīmīgs mobilitātes nodrošināšanai pašvaldības teritorijā. Lai projekts tiktu atzīts par nozīmīgu, tam ir jāatbilst vismaz vienam no tālāk minētajiem kritērijiem: tilts vai tā sastāvā ietilpst tilts; tiks radīti labvēlīgi apstākļi gājējiem un mikromobilitātes rīku izmantošanai; projekts ietilpst sabiedriskā transporta vai skolēnu pārvadāšanas maršrutā; nodrošina piekļūšanu pašvaldībai būtiskam saimnieciskam uzņēmumam, pakalpojumu sniedzējam vai pašvaldības infrastruktūras objektiem.

Lai investīciju projektu pieteicēji vizuāli novērtētu objektus, SM izstrādāta metodika, kas būs pieejama SM tīmekļa vietnē www.sam.gov.lv.

Prioritāri, neveicot izvērtējumu pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, tiks atbalstīti Rīgas valstspilsētas iesniegtie investīciju projekti, kas jau iepriekš vērtēti informatīvajā ziņojumā Par Rīgas valstspilsētas stratēģiski svarīgu transporta infrastruktūras objektu atjaunošanu un pārbūvi.