Pašvaldībām piešķirti aizdevumi teju 100 miljonu eiro apmērā

0
500

Šogad pašvaldībām piešķirti aizdevumi teju 100 miljonu eiro apmērā investīciju projektu realizēšanai, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz ekonomiku, VARAM 2021.gadā turpināja īstenot valsts aizdevumu programmu pašvaldību investīciju projektiem. 

Kopumā finansējuma saņemšanai atbalstīti 270 investīciju projekti par kopējo finansējumu 118 911 711,38 eiro, no kura  valsts aizdevums ir – 99 735 335,24 eiro.

Pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai – ielas, ceļi, veloceliņi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai – atbalstīti 182 projekti 36 pašvaldībās, izsniegts aizdevums 60 922 435, 30 eiro apmērā.

Higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un sociālās aprūpes namos atbalstīti 35 projekti sešās pašvaldībās, aizdevums – 4 563 231 eiro.

Pašvaldības īpašumā esošo ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai atbalstīti 12 projekti 11 pašvaldībās. Kopējā atjaunojamo telpu platība – 5744 m2, aizdevums – 5 794 161,05 eiro.

Būvprojektu izstrādei projektiem, kuru īstenošana plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai no citiem finanšu līdzekļiem – 2021.gadā finansējuma saņemšanai atbalstīti deviņi projekti četrās pašvaldībās, aizdevums – 2 538 026,77  eiro.

Īres dzīvokļu izveidošanai reģionos pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu, atbalstīti septiņi projekti četrās pašvaldībās. Projektos tiks izveidoti īres dzīvokļi 14 890 m2 platībā, aizdevums – 4 239 478,63 eiro.

Tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecība vai pārbūvei atbalstīti septiņi projekti piecās pašvaldībās. Kopējā tiltu platība, kas tiks sakārtota – 20 605,670 m2, aizdevums – 18 689 608,85 eiro.

Jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, aizstājot kādu no esošajiem pakalpojumiem ar bezkontakta vai autonomu risinājumu, atbalstīti septiņi projekti četrās pašvaldībās, aizdevums – 1 162 740,60 eiro.

Pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumiem atbalstīti četri projekti četrās pašvaldībās, kas sniegs enerģijas gada patēriņa samazinājumu 421 978,204 kWh apjomā, aizdevums – 1 010 207,13 eiro.

Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošana centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem – atbalstīti četri projekti četrās pašvaldībās, aizdevums – 527 749,18  eiro.

 
Pašvaldību sākto investīciju projektu pabeigšana 2021.gadā, kuru kopējais būvdarbu apjoms līdz 2020.gada beigām ir veikts ne mazāk kā 50% apmērā no kopējā plānotā būvdarbu apjoma, 2021.gadā finansējuma saņemšanai atbalstīt trīs projekti trīs pašvaldībās, aizdevums – 440 696,73 eiro.

Aizdevumu programmas ietvaros īpaši nozīmīgi ir bijis atbilstoši administratīvi teritoriālās reformas vajadzībām pielāgot pašvaldību īpašumā esošās ēkas jauniem izmantošanas mērķiem un pakalpojumu sniegšanai jaunizveidoto novadu iedzīvotājiem.

Ropažos tiek paplašinātas telpas pašvaldības ēkā, kur tiks iekārtots valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs. Jaunais centrs būs pieejams ikvienam, arī personām ar kustību traucējumiem, un tas radīs līdz 40 jaunām darba vietām novadā.

Augšdaugavas novadā notiek pašvaldības ēkas pārbūve, kuru plānots pabeigt līdz nākamā gada oktobrim. Paredzēts iekārtot modernu bibliotēku, kas kļūs par informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balstu Naujenes apkaimes iedzīvotājiem.

Aglonā šī gada jūlijā noslēdzās ar valsts aizdevuma atbalstu īstenotā Aglonas vidusskolas dienesta viesnīcas pārbūve. Ēka ir atjaunota, renovējot apkures, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmas. Skolas audzēkņiem labiekārtotas istabas ar gultasvietām, vannas istabas, virtuve, kā arī kabineti mājturības nodarbībām.

Aizkraukles novadā tiek atjaunota Iršu muižas klēts, kurā atradīsies Iršu vēsturiskā ekspozīcijas telpa un konferenču zāle 50 apmeklētājiem. Vēsturiskā ēka kalpos kultūras un tradīciju pasākumu norisei, novadpētniecības izstādēm un mākslinieku plenēriem. Ēku plānots nodot ekspluatācijā 2022.gada februārī.

Visās aizdevumu kārtās svarīgs kritērijs aizdevuma saņemšanai ir bijis projekta augsta gatavība – projekti būs jāpabeidz līdz 2022.gada beigām. Piesakoties valsts aizdevuma saņemšanai, pašvaldībām jāņem vērā, ka investīciju projekta aizdevuma apmērs nevar būt lielāks par 85% no kopējām izmaksām, un pašvaldībām jānodrošina līdzfinansējums, kas nav mazāks par 15%.  
Paredzēts, ka pašvaldības valsts aizdevumus investīciju projektiem varēs saņemt arī 2022.gadā. Pašlaik VARAM izstrādā nepieciešamo normatīvo regulējumu. 

Ar Ministru kabineta rīkojumiem 2021.gadā finansējums par summu 142 196 571,15 eiro, no kura  valsts aizdevums ir – 118 923 967,36 eiro apstiprināts 303 projektiem. No tiem 270 investīciju projekti ir saņēmuši atbalstu Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē vai to vēl var izdarīt. 

Aizdevumu programmu VARAM īstenoja arī 2020.gadā. Kopumā finansējuma saņemšanai 2020.gadā atbalstīti 260 investīciju projekti  no 85 pašvaldībām, valsts aizdevuma apmērs – 72 267 873,00 eiro.

Ar atbalstīto projektu sarakstu var iepazīties šeit.