Pašvaldības iesniegušas 20 projektus publiskās infrastruktūras attīstīšanai

0
40
Attēls ilustratīvs

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) atklātā projektu atlasē Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam, kur pašvaldības varēja pieteikties Eiropas Savienības (ES) finansējumam publiskās infrastruktūras attīstīšanai, saņēmusi 20 projektu iesniegumus. Tajos plānotas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijas 36,6 miljonu eiro apmērā.

Aktīvākās šīs ES fondu programmas otrajā kārtā bija Vidzemes statistiskajā reģionā ietilpstošās pašvaldības – saņemti 9 projektu iesniegumi par vairāk nekā 14 miljoniem eiro. Zemgales reģionā finansējumam pieteikušās 4 pašvaldības, Latgales un Kurzemes – katrā 3 pašvaldības, bet no Rīgas saņemts viens projekta iesniegums.

Investīcijas paredzēts ieguldīt publiskās infrastruktūras attīstībā – tiks pārbūvētas un uzbūvētas pašvaldību ielas un ceļi, kā arī veikta ūdensapgādes un siltumapgādes infrastruktūras būvniecība. Divos iesniegtajos projektos plānota infrastruktūras – ražošanas ēku – attīstība.

Kā ziņots iepriekš, šajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajā programmā ERAF atbalsts paredzēts uzņēmējdarbības publiskās infrastruktūras attīstībai, privāto investīciju apjoma palielināšanai pilsētu funkcionālajās teritorijās, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmām.

Projektu iesniegumus CFLA pieņēma no š.g. 21. februāra līdz 21. jūnijam. Projektu atlases dokumentācija publicēta cfla.gov.lv; pēc iesniegumu izvērtēšanas tur tiks publicēta informācija arī par apstiprinātajiem projektiem.

Ņemot vērā, ka šajā programmā pieejamais finansējums – 62,87 miljoni eiro no ERAF – pārsniedz projektu iesniegumos plānoto, tas ir pietiekams visu iesniegto projektu apstiprināšanai, ja tie atbildīs nosacījumiem.