Pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāji tiekas forumā

0
65

Jaunā Rīgas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība ir būtisks priekšraksts, lai kapitālsabiedrības virzītos uz priekšu, šodien notikušajā pašvaldības kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes forumā atzina konsultatīvās padomes vadītājs, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs.

Domē skaidroja, ka jauna pārvaldības politikas izstrāde bija viens no galvenajiem mērķiem jaunizveidotajai konsultatīvajai padomei, kura kalpotu kā pamats pārmaiņām kapitālsabiedrībās, kas līdz šim netika pārvaldītas atbilstoši labai praksei, uz ko tika norādīts arī publicētajos auditu ziņojumos.

Uzrunājot foruma dalībniekus, Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics uzsvēra, ka pašvaldību kapitālsabiedrības ir būtisks instruments, kā īstenot pašvaldības funkcijas.

“Skaidri noteikti finanšu un nefinanšu mērķi, sakārtoti procesi, atbildība par paveikto uzņēmumos un domes struktūrās, kā arī nepārtraukts darbs, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, ir aspekti, kam jākļūst par ikdienas normu. Tuvākajā laikā plānots apstiprināt jaunu pārvaldības kārtību. Tās īstenošanā būs katram uzņēmumam jāvelta liela uzmanība, lai labas pārvaldības principus pēc būtības iedzīvinātu dzīvē,” sacīja Balševics.

Viņš arī uzskata, ka šādiem forumiem jākļūst par tradīciju, kur uzņēmumu vadītājiem ir iespēja apmainīties ar viedokļiem un dalīties pieredzē.

“Arī veiktie auditi parāda plašu darbu apjomu, kas uzņēmumiem jāīsteno. Daudzi aspekti – saistībā ar risku pārvaldību, atalgojuma politiku, informācijas publiskošanu, lēmumu pieņemšanu, rīcību ar nekustamajiem īpašumiem – iezīmē līdzīgus izaicinājumus,” uzskata pagaidu administrācijas vadītājs.

Savukārt pilsētas izpilddirektora pienākumu izpildītāja Iveta Zalpētere uzsvēra, ka pašvaldības kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvajai padomei vēl ir daudz darba priekšā, lai saprastu, kā tiek vērtēta katras kapitālsabiedrības atdeve.

“Mēs sagaidām, lai ir skaidri saprotami mērķi, stratēģijas un sasniedzamie rādītāji katrai kapitālsabiedrībai, kurā pašvaldībai ir līdzdalība. Tas arī ir svarīgākais darbs, ko mums līdz šā gada beigām jāpaveic. Tas vairs nav jāpierāda, ka tie uzņēmumi, kas labi strādā, strādā pēc labi saprotamiem principiem, bet tie, kas strādā slikti – kļūdas pieļauj katrs pa savam. Tāpēc es aicinu visus sniegt savas zināšanas, lai mēs varētu Rīgas kapitālsabiedrības pārvaldīt atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas principiem un īstenot pozitīvas pārmaiņas,” uzsvēra Zalpētere.

Prezentācijā par pārvaldības kārtību Grafs runāja par to, kas ietekmē labu korporatīvo pārvaldību, tās mērķiem, principiem, kā arī par atbildīgajām pašvaldības institūcijām un amatpersonām. Tāpat Grafs akcentēja tādus tematus kā akcionāru sapulču sasaukšanas kārtība un izskatāmie jautājumi, padomes un valdes uzdevumi, padomes un valdes locekļu nominēšana, atalgojuma noteikšanas principi, auditi un citas tēmas.

Konsultatīvās padomes vadītājs arī norādīja, ka jaunā pārvaldības kārtība, ko plānots apstiprināt domes sēdē, ir būtisks priekšraksts, lai kapitālsabiedrības virzītos uz priekšu un kalpotu par ambiciozu standartu to darbībai.

Pārvaldības kārtības galvenie mērķi ir ieviest vienotus korporatīvās pārvaldības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu, mūsdienīgu, godprātīgu, atbildīgu un efektīvu kapitālsabiedrības darbību, sekmēt koordinētu un prognozējamu sadarbību starp pašvaldību un kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības sistēmas ietvaros, kā arī veidot priekšnosacījumus kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai, vērtības saglabāšanai un palielināšanai.

Forumā notika diskusijas un savus ieteikumus kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanai sniedza arī konsultatīvās padomes locekļi – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, Ārvalstu investoru padomes Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas darba grupas vadītājs Māris Vainovskis un Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvji, kuri aktīvi iesaistījās diskusijā par ieteikumiem, ko iestrādāt jaunajā pārvaldes dokumentā.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit