Pašvaldības varēs pieteikties atbalstam ēku energoefektivitātes uzlabošanai

0
220

Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) no 20. janvāra sāks pieņemt projektu iesniegumus pašvaldību ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Šim mērķim no Atveseļošanas fonda (AF) pieejams 29,3 milj. eiro liels finansējums.

Atbalstu varēs saņemt projekti, kurus īstenošana ļaus ietaupīt vismaz 30 % primārās enerģijas gadā, salīdzinot ar patēriņu pirms pasākumu īstenošanas. Pašvaldību ēkās ar AF atbalstu varēs veikt dažādus uzlabojumus energoefektivitātes un siltumnoturības veicināšanai, tai skaitā veikt ēku pārbūvi; apgaismojuma, dzesēšanas, ventilācijas, siltumapgādes sistēmu izveidi vai atjaunošanu; ēkas enerģijas patēriņa vadībai nepieciešamo viedo tehnoloģiju iegādi; pieslēgumu izveidi pie centralizētās siltumapgādes sistēmas un citām darbībām.

Plānotās projekta izmaksas šajā investīciju programmā var būt robežās no 30 000 līdz 2 000 000 eiro. No AF līdzekļiem paredzēts segt attiecināmās izmaksas granta veidā 100 % apmērā

Projektu iesniegumus CFLA pieņems no 2023. gada 20. janvāra līdz 2023. gada 22. jūnijam. Projektu atlases dokumentācija pieejama CFLA mājaslapā. Par projektu iesniegumu sagatavošanu CFLA organizēs tiešsaistes semināru janvārī.

Atklātā projektu iesniegumu atlase notiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās AF investīciju programmas 1.2.1.3.i. Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti ietvaros. Tā izstrādāta, lai sekmētu pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitāti, tādējādi samazinot pašvaldību budžeta izdevumus turpmākai ēku uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī komunālo pakalpojumu izmaksas iedzīvotājiem, kuri saņem pašvaldību sniegtos pakalpojumus.