Pašvaldību un reģionu speciālisti apguvuši mācību kursu par klimata pārmaiņām

0
44
Attēls ilustratīvs

Lai paplašinātu zināšanas par klimata pārmaiņām, kopš 2023. gada oktobra pašvaldību un plānošanas reģionu speciālisti aktīvi apgūst e-mācību kursu “Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, informē Klimata un enerģētikas ministrijā.

Šo kursu izstrādājusi Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un nodrošina sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu (VAS). Kurss ir pieejams attālināti, kas sniedz iespēju pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistiem Valsts administrācijas skolas e-mācību platformā apgūt zināšanas un praktiskus ieteikumus, kā mazināt klimata pārmaiņas savā pašvaldībā un, kā tām pēc iespējas veiksmīgāk tām pielāgoties.

Vairāk nekā puse mācību dalībnieku atzinuši, ka galvenie iemesli e-mācību kursa apguvē ir saistīti ar vēlmi paaugstināt savas kompetences, kā arī kursā atspoguļotās tēmas ir nepieciešamas tiešo darba pienākumu veikšanai.

Nepilnu piecu mēnešu laikā (2023. gada oktobris līdz 2024. gada februāris) apmācībām pieteikušies 365 speciālisti no vairākām Latvijas pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Kursa noslēguma pārbaudījumu veiksmīgi nokārtojuši un sertifikātus ieguvuši jau 263 dalībnieku.

Ņemot vērā lielo interesi par kursu arī no valsts pārvaldes iestāžu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārstāvjiem un citiem interesentiem, KEM apsver iespēju e-mācību kursu e-mācību platformā sniegt plašākam interesentu lokam, organizējot papildu apmācību grupas un nodrošinot sertifikātu izsniegšanu līdz 2024. gada beigām.

E-mācību kursā apskatītas tādas tēmas kā klimats un klimata pārmaiņas, klimata politika un tās ieviešanas instrumenti, kā arī praktiski ieteikumi klimata politikas integrēšanai vietējā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanā.