Pēc apjomīgas renovācijas atklāts Tukuma bērnudārzs “Vālodzīte”

0
433
Foto no Tukums.lv

Pirmsskolas izglītības iestādē Vālodzīte Tukumā,veicot ēkas renovāciju, tika īstenots projekts Energoefektivitātes paaugstināšana PII “Vālodzīte”. Pagājušajā nedēļā notika bērnudārza svinīga atklāšana, informē Tukuma novada pašvaldībā.

Projekta ietvaros PII Vālodzīte ēkā veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, t.sk., esošo logu, durvju nomaiņa, vējtveru izveide, fasādes sienu siltināšana, bēniņu pārsegumu siltināšana, cokola sienu siltināšana, kā arī iekštelpu atjaunošana pēc energoefektivitātes un inženiertīklu pārbūves pasākumu ieviešanas.

Īstenojot projektu, ir uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis un ēkas arhitektoniskais izskats, kā arī samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un Tukuma novada pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi.

Līdztekus tika veikti bērnudārza iekšējo un ārējo inženiertīklu pārbūves darbi. Papildus ēkas pārbūvei turpinās PII Vālodzīte teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde, kā arī bērnudārza telpas tika aprīkotas ar jaunām mēbelēm.

Būvdarbus veica piegādātāju apvienība MB/HX, kuru veido SIA Marels būve un SIA Heinex. Būvuzraudzību nodrošināja SIA RS Būvnieks, savukārt autoruzraudzību veica SIA Būvdizains.