Pēc EM pasūtījuma pētīs iespējas uzlabot energoaudita veikšanu

0

Uzņēmums Ekodoma pēc Ekonomikas ministrijas (EM) pasūtījuma par 8128 eiro pētīs iespējas uzlabot energoaudita veikšanu, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Iepriekš EM bija izsludinājusi iepirkumu Ēku energoefektivitātes energoauditu ekspertīzes veikšana un priekšlikumu izstrāde politikas rekomendācijām, paredzot atvēlēt 25 000 eiro, taču iepirkuma uzvarētājs uzņēmums Ekodoma piedāvā minēto uzdevumu veikt par 8128 eiro.

Ministrija no 2019.gada augusta līdz 2021.gada septembrim Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros īsteno projektu Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos (CAMS Platform) ar mērķi pētīt, kā uzlabot energoefektivitātes pasākumus, palielinot būvniecības nozares elastību un noturību pret klimata pārmaiņu radīto negatīvo ietekmi, kā uzlabot energoauditu procesu un izstrādāt vienotu projektā veikto energoauditu datubāzi un energoefektivitātes kritērijus esošo ēku renovācijai un ēku celtniecībai Baltijas jūras reģionā.

“Baltijas jūras reģionā šobrīd nav standartizētas metodoloģijas energoauditu datu vākšanā, kas ļautu salīdzināt dažādu Baltijas jūras reģiona valstu energoauditu veikšanas prakses un rast efektīvāko pieeju energoauditu veikšanai un energoauditu datu vākšanai,” atzina EM.

Tāpēc EM izsludināja iepirkumu, lai veiktu energoauditus daudzdzīvokļu ēkām, sniegtu priekšlikumus politikas rekomendācijām ēku energoauditu datu sistematizēšanas platformas ieviešanai Latvijā un apkopot priekšlikumus politikas rekomendācijām vienotas energoauditu metodoloģijas Baltijas jūras reģionā ieviešanai.

Tāpat EM vēlas izpētīt klimata pielāgošanās un klimata pārmaiņu negatīvo seku mazināšanas praksi un iespējas ēku energoefektivitātes un renovācijas jomā Latvijā.

Pievienot komentāru