Pērn Ogres novadā īstenoti 29 vides projekti

0
745
Sienas gleznojums "Sprīdītis" Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas gaitenī.

Arī pagājušajā gadā Ogres novada pašvaldības projektu konkursā Veidojam vidi ap mums Ogres novadā ietvaros iedzīvotāju grupām un nevalstiskajām organizācijām piedāvāta iespēja iesniegt savus projektu pieteikumus un ieviest dzīvē dažādas idejas dzīves vides kvalitātes uzlabošanai, vēsta pašvaldība.

Konkurss izsludināts gada sākumā, kad novads vēl bija tā iepriekšējās robežās, līdz ar to projekti varēja tikt īstenoti toreizējā novada deviņos pagastos un Ogres pilsētā. Kopumā iesniegti 49 projektu pieteikumi, no kuriem pašvaldības finansējuma saņemšanai apstiprināti 29 projekti.

Ogres pilsētā īstenoti 12 projekti.

Špakovska parkā biedrības Lazdukalni 2000 realizētajā projektā atjaunotas Lībiešu ielas un Stūrīšu gatves  krustojuma  malā esošās norādes zīmes Lazdu kalni un Purva taka, kā arī, papildinot iepriekšējo gadu veikumu, izgatavotas un uzstādītās 160 kokaugu nosaukumu plāksnes latviešu un latīņu valodā. Jauni stādījumi izveidoti Ogres novada Sociālā dienesta teritorijā Upes prospektā 16, kur iedēstīta Ziemassvētku eglīte, kadiķi, ziemzaļie rododendri un ziemcietes.

Ogres vecupes pludmalē uzstādīti pludmales zviļņi, kas pielāgoti personām ar kustību traucējumiem, tādējādi paplašinot viņu iespējas atpūtai pie ūdens. Labiekārtošana veikta arī kultūrtelpas Aitu kūts skatuve sabiedriskajā zonā, biedrībai Ogriņa nokrāsojot skatuvi, nostiprinot tās laukumu un taciņas ar šķembu segumu un nodrošinot nepieciešamo aprīkojumu kultūras norišu dalībnieku ērtībām.

Daudzdzīvokļu ēkas Brīvības ielā 115 piegulošajā teritorijā veikta esošo gājēju celiņu atjaunošana, nomainot vecās plāksnes. Veikti priekšdarbi un sagādāts viss nepieciešamais atpūtas laukuma atjaunošanai daudzdzīvokļu mājas Draudzības ielā 4 pagalmā; galvenie darbi tiks pabeigti, iestājoties labvēlīgākiem laika apstākļiem.

Vairāki projekti bija saistīti ar labiekārtojumu izglītības iestādēs. Ogres 1.vidusskolas teritorijā izveidota brīvdabas zaļā klase, uzstādot koka solus āra nodarbībām. 1.–3.klašu skolēni ieguvuši interesantu, radošu un bērniem draudzīgu ārpustelpas vidi, kas piemērota gan mācību priekšmetu apguvei un kompetenču attīstībai, gan arī brīvā laika lietderīgai pavadīšanai.

Skolēnu vecāki pilnveidojuši Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas galvenās ieejas priekšlaukumu, izvietojot šajā satikšanās un uzkavēšanās vietā dažādu krāsu elementus – sēdēšanai izmantojamus kubus. Cita projekta ietvaros ēkas iekšienē atjaunots pirms vairākiem gadu desmitiem tapušais un laika zoba skartais gaiteņa sienas gleznojums Sprīdītis.

Savukārt Ogres Basketbola skolas foajē radīta atpūtas zona skolas audzēkņiem un apmeklētājiem, tai skaitā ierīkojot rotaļu stūrīti pašiem mazākajiem līdzjutējiem. Šajā izglītības iestādē pēc biedrības Ogre 2000 iniciatīvas veikts arī darbs pie vizuāli informatīvas ekspozīcijas izveides par skolas vēsturi, tradīcijām un sasniegumiem. 

Biedrība OFK īstenojusi projektu Ogres fotokluba izstāžu rāmju krājuma papildināšanai un atbilstošāku apstākļu radīšanai vēsturiskās foto grāmatu bibliotēkas un priekšmetu krājuma izvietošanai.

Foto no Ogres novada pašvaldības albuma.

Krapes pagastā pērn realizēti divi projekti. Bērnu rotaļu laukumā pie Krapes skolas novietota jauna smilšu kaste, radot drošu vidi bērnu aktivitātēm. Krapes muižas apkaimes iedzīvotāju kopiena izveidojusi un uzstādījusi tūrisma informācijas stendu – muižas apkaimes vizītkarti, kas atraktīvā veidā sniedz informāciju par Krapes muižas teritorijā pieejamajiem apskates objektiem un pakalpojumiem.

Ķeipenes pagastā īstenots projekts kinostacijas asfaltētās teritorijas norobežošanai no zāliena, uzstādot metāla instalācijas – 12 dzērves, kurās izvietoti puķu dekori; kopējo kinostacijas ainavu tās papildina arī diennakts tumšajā laikā, jo tiek izgaismotas. Ķeipenes sākumskolas pirmsskolas grupiņu ēkas pagalmā novietota jauna rotaļu mājiņa, kuru ar prieku izmanto mazie bērnudārznieki.

Lauberes pagastā, turpinot 2020.gadā sākto darbu pagasta centra apzaļumošanā, iestādīta 30 sarkano ozolu aleja Skolas ielas posmā, kas savieno krustojumu pie veikala ar autoceļu Suntaži–Madliena.

Madlienas pagastā tika realizēti trīs projekti. Pansionāta Madliena ieejas terasē uzstādīti jauni masīvkoka soli ar atzveltnēm, ko pansionāta iemītnieki labprāt izmanto, pavadot laiku svaigā gaisā un tiekoties ar tuviniekiem; izgatavota arī pārvietojama āra grīda, kas, pildot skatuves funkcijas, paplašina iespējas dažādu kultūras pasākumu  organizēšanai ārtelpās.

Madlienas kapsētā sakārtota gleznotāja Kārļa Hūna kapavieta un tai piegulošā teritorija, izlabojot kļūdaino informāciju uz pieminekļa, labiekārtojot kapavietu un pieminekļa apkārtni, kā arī atjaunojot stādījumus.

Vērenes muižas apkaimes attīstības biedrība veikusi kultūrvēsturiskā pieminekļa – Vērenes muižas – vēstures izpēti un tās teritorijā uzstādījusi apgaismotu informatīvo stendu, kas latviešu un angļu valodās vēsta par Vērenes muižas kompleksu un tā pagātni.

Mazozolu pagasta bērni var priecāties par saposto rotaļu laukumu Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālē – tajā atjaunoti esošie soliņi un konstrukcijas – šūpoles, slidkalniņš, līdzsvara baļķis u.c.

Meņģeles pagasta centrā iedzīvotāju, pagasta viesu un operatīvo dienestu informēšanai uzstādītas norādes zīmes uz iestādēm, apskates objektiem un centrā esošajām dzīvojamajām mājām. Biedrība LABizjūta sakopusi un apzaļumojusi radošās darbnīcas Rozes māja apkārtni; te ierīkota arī veselību un labu pašsajūtu veicinoša pliko kāju taka ar deviņiem dažādiem segumiem.

Suntažu luteriskās draudzes kapsētā izveidota piekļūšanas taka no otrajiem ieejas vārtiem līdz piemineklim, kas uzstādīts Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās kritušo un bezvēsts pazudušo Suntažu draudzes dēlu piemiņai, kā arī sakārtota pieminekļa apkārtne un veikta tās apzaļumošana.

Suntažu stacijas teritorijā radīta atpūtas zona, veicot sakopšanu un labiekārtošanu – novietoti soli, galds un atkritumu urnas, savukārt ābeļu zaros iekarināti 74 skanīgi vēja zvani par godu kādreizējās stacijas 74 gadus ilgajai darbībai.

Taurupes pagastā īstenoti četri projekti. Pagasta centrā uzstādīts tūrisma informācijas stends ar tūrisma un apskates vietām Taurupes pagastā un apkārtnē.

Taurupes pamatskolas teritorijā iekārtots aktīvās atpūtas laukums jauniešiem un viņu vecākiem, uzstādot āra tenisa galdu un pašu izgatavotu spēli Twister, kā arī iegādājoties lielformāta galda spēles.

Atjaunoti Taurupes muižas parka stādījumi, iestādot jaunus kokaugus laika gaitā bojā gājušo koku vietā un papildinot ābeļdārzu ar jaunām ābelēm, kā arī iedēstot košumkrūmus un sīpolpuķes.

Arī Taurupē sakopta un labiekārtota bijusī dzelzceļa stacija, organizējot talku ēkas un tas apkārtnes sakopšanai, iegādājoties stacijas tēmai atbilstošus solus un atkritumu urnas, kā arī uz stacijas ēkas uzstādot norādi Taurupe.

Par Gada projektu kļuvis iedzīvotāju grupas Mēs par pasaku tēliem! projekts Skolas sienai skaistai būt!, ko vērtēšanas komisija atzinusi par visveiksmīgāk īstenoto projektu 2021.gadā. Tā ietvaros atjaunots sienas gleznojums Sprīdītis Ogres sākumskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas gaitenī Meža prospektā 14, Ogrē. Projektam piešķirta naudas balva – 300 eiro.

Nominācijā Par kopienas ieguldījumu apkaimes attīstībā iedzīvotāju grupas Krapes muižas apkaimes iedzīvotāju kopiena projekts Krapes muižas vizītkarte saņēma naudas balvu 200 eiro apmērā. 200 eiro naudas balvu nominācijā Jauna vides objekta izveide ieguva iedzīvotāju grupas Ķeipenes kinovēsturnieki! īstenotais projekts Lido dzērves.

Naudas balvas 150 eiro apmērā piešķirtas Vērenes muižas apkaimes attīstības biedrības projektam Informatīvs stends Vērenes muižā (nominācija Par kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanu) un iedzīvotāju grupas Radoša bērnu atpūta projektam Mazajiem mazozoliešiem (nominācija Bērnu priekam).