Pie Stropu ezera izbūvēs peldvietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

0
475

Daugavpils domes deputāti lēmuši piešķirt papildus finansējumu 4 616 eiro apmērā būvniecības ieceres dokumentu izstrādei, autoruzraudzībai un būvdarbiem peldvietas ierīkošanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pie Stropu ezera Stropu ielā 40.

Līdzekļi tiek iedalīti no pamatbudžeta programmas Izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Papildus finansējums ir nepieciešams, jo iepirkuma procedūras rezultātā piedāvāta lielāka summa, nekā bija ieplānots pašvaldības budžetā. Kopējā līgumcena – 169 103 eiro.

Veikt būvdarbus un uzstādīt nepieciešamo aprīkojumu plānots līdz šī gada oktobrim.

Iepirkuma procedūrā  izvēlētais pretendents – PS Aviron  piedāvāja prasībām atbilstošu iekārtu, kas izmantojama ārtelpās.  Šī būvniecības iecere ir saskaņota ar Daugavpils Invalīdu biedrību.

PREZENTĀCIJA