Piedāvā būvniecības uzņēmumiem pielāgoties digitālajām pārmaiņām

0
46
Attēls ilustratīvs

Digitālajai transformācijai būvniecībā nepieciešama rūpīgi pārdomāta pieeja, kas ņem vērā ne tikai pašas tehnoloģijas, bet arī cilvēkus, kas tās izmantos. Latvijas Digitālais akselerators (Eiropas Digitālās inovācijas centrs) sadarbībā ar partneriem var palīdzēt būvniecības uzņēmumam veiksmīgāk pielāgoties digitālajām pārmaiņām un sasniegt mērķus strauji mainīgajā nozarē.

Būvniecības nozare strauji mainās, un digitālā transformācija ir būtiska, lai saglabātu konkurētspēju šajā mainīgajā vidē. Taču jaunu tehnoloģiju ieviešana attiecas ne tikai uz pašām tehnoloģijām, bet arī uz cilvēkiem, kuri tās izmanto. Lai veiksmīgi īstenotu digitālo transformāciju, ir jāņem vērā trīs galvenie faktori: infrastruktūra, digitālās prasmes un tehniskā integrācija.

Lai optimizētu laiku un resursus, ieguldītu nākotnē un nodrošinātu drošību būvlaukumos, ir svarīgi, lai būtu pieejami pareizie instrumenti un tehnoloģijas. Darbiniekiem ir jāiepazīstas ar mūsdienu digitālajām koncepcijām un jāiekļaujas sadarbības kultūrā, kas izmanto digitalizāciju kā partnerības un ieinteresēto pušu pārvaldības veicinātāju. Vadītājiem ir jāuzrauga un jāziņo par rezultātiem nākamajā pārmaiņu ciklā, vienlaikus uzraugot, vai digitālās transformācija ir visu ieinteresēto pušu interesēs un tiktu īstenotas saskaņā ar digitālās transformācijas stratēģiju.

Tehnoloģiju standartizēšana visā piegādes ķēdē, prasmju kopuma uzlabošana, vecāko paaudžu komandu apņemšanās virzīt inovācijas un piegādes ķēdes sadarbības uzlabošana ir galvenās iniciatīvas, kas veicina progresu un pārmaiņas. Lai efektīvi attīstītu digitālo kultūru, ir izšķiroši veicināt komandas domāšanu un sadarbību, kur ikviens izprot pārmaiņu nozīmi gan organizācijas kontekstā, gan savā personiskajā izaugsmē. Turklāt ir svarīgi, lai visi būtu gatavi pielāgoties nepieciešamības gadījumā.

Digitālā infrastruktūra ir svarīgs elements būvniecības projektu plānošanā un īstenošanā, un pašlaik vērojamas vairākas aktuālas digitalizācijas tendences:

  • BIM kā vadošā tehnoloģija mūsdienu būvniecībā: Būves informācijas modeļa ģenerēšanas un pārzināšanas process jeb BIM (Building Information Modeling) ir programmatūras izmantošana, lai veidotu digitālo dvīni reālajai ēkai. BIM ļauj virtuāli modelēt un vizualizēt visu būvniecības projektu dzīves ciklu – no plānošanas un būvniecības līdz uzturēšanai un remontam. Tas palīdz samazināt kļūdu skaitu, optimizēt materiālu izmantošanu un ietaupīt laiku, pateicoties digitālajai vizualizācijai.
  • Lietu internets (IoT) kā autonoma būvniecības pamatkomponente: IoT tehnoloģija ļauj savienot ierīces un būvniecības transportlīdzekļus, veidojot autonomu būvniecības vidi. Turklāt tehnoloģiju attīstība būvniecības nozarē var nodrošināt inteliģentu vadību ēku apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmām.
  • Mākslīgais intelekts jeb AI (Artificial Intelligence), mašīnmācīšanās un lielie dati: AI tiek izmantots, lai identificētu procesu modeļus un optimizētu darbplūsmas būvniecībā. Lielo datu analīze ļauj efektīvi risināt problēmas, pamatojoties uz datu analīzi un prognozēšanu. Šie rīki ir būtiski modernizētām biznesa procesiem un inovācijām būvniecībā.
  • Robotika: Autonomās mašīnas ir efektīvākas un nodrošina ātrākus procesus, jo tās darbojas precīzāk. Robotika un automatizācija samazina darba traumu risku un samazina darbaspēka izmaksas. Ilgtermiņā roboti palīdz aizpildīt arī pastāvīgo kvalificētu darbinieku trūkumu.
  • 3D drukāšana: 3D drukas tehnoloģija ļauj ātrāk izgatavot komponentus, izmantojot mazāk materiālu. Tas padara izstrādes procesus elastīgākus un ļauj pielāgot komponentus konkrētajām vajadzībām.
  • Droni: Lidojošie minidatori tiek izmantoti, lai pārbaudītu, vizualizētu, uzraudzītu un mērītu būvniecības projektu progresu. Droni nodrošina efektīvu un precīzu datu ieguvi, atvieglojot projektu uzraudzību un vadību.