Piedāvā sadarbību 3D betona drukas konkursa organizēšanā

0
551

Baltijā pirmā starptautiskā 3D betona drukas konkursa rīkotāji meklē sadarbības partnerus un piedāvā iespēju kļūt par konkursa atbalstītājiem vairākos sadarbības iespēju līmeņos.

Projekts tiek organizēts ar mērķi veicināt 3D betona drukas popularitāti Latvijā, realizējot pirmos publiski pieejamos vides objektus (soliņš, interaktīva skulptūra, velonovietne) Rīgā, Latvijas Universitātes campus teritorijā Torņakalnā.

Konkursu rīko Latvijas Universitāte (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabrika sadarbībā ar SIA C2D projektā LU inovāciju granti studentiem. Jau no pagājušā gada oktobra projekta realizācijas gaitā interesentiem tiek organizētas iknedēļas informatīvas nodarbības par 3D betona drukas tehnoloģijas aktualitātēm.

Konkursā piedalās arhitektūras, būvniecības, inženierzinātņu, dizaina un mākslas programmu vecāko kursu studenti, absolventi, kā arī 3D drukas, tēlniecības, un projektu vadības speciālisti. Konkurss norisinās divās daļās. 16. novembrī četru stundu garā ideju hakatonā no 27 kandidātiem tika atlasītas 11 spēcīgākās komandas, kas trīs mēnešu laikā sadarbībā ar RTU 3D betona drukas laboratorijas ekspertiem izstrādā idejas priekšlikumu. 2022.gada pavasarī – 18. martā – plānots projekta fināls ar izstādi.

Pretendentu darbus vērtē profesionāla žūrija no abām augstskolām, sadarbībā ar nozares pārstāvjiem vērtējot idejas oriģinalitāti, 3D betona drukas tehnoloģijas izpratni un realizējamības kritērijus. Labākās komandas (viena līdz trīs) gūs iespēju realizēt savu vides dizaina objekta ideju dzīvē un novietot to Latvijas Universitātes akadēmiskā centra teritorijā, kā arī saņems naudas balvu no projekta atbalstītājiem.

Projekta mājaslapa: www.print-concrete.com, Facebook lapa.


Atbalsta līmeņi sponsoriem:

1.līmenis: 3000 eiro, Zelta partneris – galvenā balva;

2.līmenis: 2000 eiro – Sudraba partneris – specbalva;

3.līmenis: 1000 eiro – Bronzas partneris – veicināšanas balva.

Projekta 1.– 3.līmeņa sponsori tiek pieminēti konkursa rezultātu preses relīzēs un publicitātes materiālos projekta partneru sociālajos tīklos secībā pēc sniegtā ziedojuma apjoma. Objekta realizācijas gadījumā 1. un 2.līmeņa atbalstītāju logo norādāms pie realizējamā objekta 10 gadus. Balvu izmaksa noformējama kā mērķa ziedojums 3D Betona konkursa atbalstam.

Plānotais maksājuma veikšanas periods – 2022.gada marts–aprīlis.