Pieejami 13 miljoni eiro ārējās robežas kontroles stiprināšanai

0
602

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs sagatavot projekta iesniegumu par  inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim pieejami vairāk nekā 13,2 miljoni eiro.

ES fondu investīcijas mērķētas valsts ārējās robežas kontroles stiprināšanai, ieviešot tajā inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus un tādējādi nodrošinot spēju reālā laikā reaģēt uz tādiem draudiem kā hibrīdā karadarbība, organizētā noziedzība, nelikumīga imigrācija un citiem draudiem atbilstoši normatīvajiem aktiem nacionālās drošības un robežapsardzības jomā.

ERAF finansējums paredzēts  robežapsardzības uzdevumu veikšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidei, robežu aprīkošanai ar perimetra uzraudzības līdzekļiem, nepieciešamo  programmatūru un augstas kapacitātes datu pārraides nodrošināšanai.

Satiksmes ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā plānots, ka projektu īstenošana ļaus ieviest inovatīvus risinājumus vismaz 65 km garā valsts robežas posmā un uzlabos vismaz četru iestāžu, kas atbildīgas par valsts apdraudējumu novēršanu, darba efektivitāti. Projektu īstenošanā kā sadarbības partneris var tikt piesaistīta Iekšlietu ministrija un Aizsardzības ministrija.

Pieejamais ERAF finansējums – 13 217 837 eiro, kas segs līdz 85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

ERAF atbalsts valsts robežas apsardzes pilnveidei paredzēts plānošanas dokumenta – Darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē ietvaros.