Pieejams ES finansējums infrastruktūrai uzņēmējdarbības teritorijās

0
70

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu atlasi, aicinot pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumam pašvaldības, lai attīstītu infrastruktūru un piekļūstamību uzņēmējdarbības teritorijās. Pieejamais Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) finansējums atlases kārtā ir 46 miljoni eiro, informē CFLA pārstāvji.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātā ES programma izveidota, lai attīstītu uzņēmējdarbības publisko infrastruktūru, mazinot negatīvas sociālekonomiskās sekas reģionos, kurus pāreja uz klimatneitrālu ekonomiku ietekmējusi visvairāk.

ES fondu programmā tiks atbalstīti pašvaldību attīstības programmās paredzētie projekti degradētajās vēsturiskajās kūdras ieguves teritorijās, rūpnieciskajās teritorijās, kā arī esošajās un jaunajās uzņēmējdarbības attīstības teritorijās.

Ar TPF atbalstu varēs ierīkot vai palielināt jaudu industriālajiem pieslēgumiem (t.sk. siltumapgāde, ūdensapgāde, elektroenerģija), attīstīt ceļu satiksmes infrastruktūru, būvēt uzņēmējdarbības mērķiem paredzētas ēkas, labiekārtot teritoriju, iegādāties iekārtas atjaunojamo energoresursu radītās enerģijas ražošanai vai uzkrāšanai, veikt degradēto ekosistēmu sanāciju un īstenot citus pasākumus.

Plānots, ka projektu īstenošanas rezultātā līdz 2029.gada beigām attīstītajās publiskās infrastruktūras vietās labumu gūs vismaz 25 komersanti, kuri nodrošinās vairāk nekā 420 darbavietu.

Pirmajā atlases kārtā pieejamais finansējums ir 54 168 344 eiro, tai skaitā TPF finansējums – 46 043 092 eiro un nacionālais finansējums ne mazāk kā 8 125 252 eiro. Finansējuma sadalījums statistiskajiem reģioniem:

• Kurzemes statistiskā reģiona projektu īstenošanai – TPF 10 267 610 eiro un nacionālais finansējums ne mazāk kā 1 811 931 eiro;

• Zemgales statistiskā reģiona projektu īstenošanai – TPF finansējums 10 635 954 eiro un nacionālais finansējums ne mazāk kā 1 876 933 eiro;

• Vidzemes statistiskā reģiona projektu īstenošanai – TPF finansējums 11 004 299 eiro un nacionālais finansējums – ne mazāk kā 1 941 935 eiro;

• Latgales statistiskā reģiona projektu īstenošanai – TPF finansējums 14 135 229 eiro un nacionālais finansējums – ne mazāk kā 2 494 453 eiro.

Projektu atlasē iesniegumus var iesniegt Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales statistiskajos reģionos ietilpstošās pašvaldības, šo pašvaldību iestādes vai kapitālsabiedrības, kā arī speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes. No katras pašvaldības var iesniegt ne vairāk kā divus projektus, katrā projektā plānojot piesaistīt TPF atbalstu no 200 tūkstošiem līdz 5 miljoniem eiro.

Projektu iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 27.decembra līdz 2024.gada 17.aprīlim. Projektu atlases dokumentācija publicēta cfla.gov.lv. Tiešsaistes seminārs par projektu atlases jautājumiem plānots 2024.gada 24.janvārī.