Pieejams ES finansējums Vecrīgas kultūras mantojuma atjaunošanai

0
150

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzaicinājusi VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) un Rīgas valstspilsētas pašvaldību sagatavot projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanai, kas paredzēts Lielās ģildes, izstāžu zāles Arsenāls un Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstīšanai. Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – vairāk nekā 24 miljoni eiro.

Kultūras ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā Lielās ģildes (Amatu ielā 6, Vecrīgā) un izstāžu zāles Arsenāls (Torņa ielā 1, Rīgā) atjaunošanai paredzēts vairāk nekā 19,1 miljons eiro no ERAF, projektu īstenošanu uzticot VNĪ. Rīgas valstspilsētas pašvaldība investēšanai Vecrīgas publiskās ārtelpā varēs saņemt līdz 5 miljoniem eiro ERAF līdzekļu.

ES fondu programma veidota, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu unikālus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, vienlaicīgi veicinot objektu piekļūstamību un paplašinot objektu kā ilgtspējīgu resursu inovatīvu izmantošanu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā un vietējo iedzīvotāju kopienas stiprināšanā.

Finansējums paredzēts ne vien ēku un infrastruktūras būvniecības darbiem, bet arī sabiedrībai pieejamo pakalpojumu pilnveidošanai, integrējot projektos inovatīvus risinājumus, kas ļauj attīstīt kultūras satura digitālo piedāvājumu.

Noteikts, ka projektu īstenošanā jāievēro jaunā Eiropas Bauhaus principi: estētika, ilgtspēja, iekļautība, tai skaitā iekļaujot publiskās ārtelpas attīstības risinājumus apkārtējā ainavā, nodrošinot dabā balstīto risinājumu un universālā dizaina principu ievērošanu.

Projektu iesniegumi VNĪ jāiesniedz CFLA līdz 2024.gada 29.februārim, bet Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – līdz 2024.gada 15.aprīlim. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.