Pieņem likuma grozījumus “Rail Baltica” īstenošanas paātrināšanai

0
441
Foto: Rīgas dome

Ceturtdien, 22.jūnijā, Saeima 2. lasījumā apstiprināja Satiksmes ministrijas sagatavoto likumprojektu Grozījumi Rail Baltica projekta īstenošanas likumā. Grozījumu mērķis ir īpašs tiesiskais regulējums atsevišķu procesu optimizācijai projektēšanas, būvniecības un nekustamo īpašumu atsavināšanas jomās, lai nodrošinātu būtisku projekta īstenošanas paātrināšanu.

Rail Baltica pamattrases būvniecības iepirkums tuvojas nobeigumam un 2023.gada nogalē plānots uzsākt būvdarbus ārpus Rīgas, tāpēc grozījumi virzīti steidzamā kārtā, lai aktīvi turpinātu projektēšanas darbus un uzsāktu būvdarbus šajā būvniecības sezonā.

Grozījumi papildina likumu un paredz, ka Rail Baltica projekta īstenošana šā likuma izpratnē ir darbību kopums, kas ietver dzelzceļa infrastruktūras un ar to saistītās infrastruktūras būvju projektēšanu, priekšizpētes darbus un būvdarbus, kā arī būvdarbiem nepieciešamos sagatavošanas darbus.

Tāpat grozījumos izstrādāti vairāki risinājumi projekta ieviešanas šķēršļu mazināšanai būvprojektēšanas un būvdarbu posmā.

Būtiskākie no tiem paredz papildināt likumu ar īpašu tiesisko regulējumu, kas izņēmuma gadījumos pieļauj, ka Rail Baltica projekta īstenošanu var veikt, nodibinot lietošanas tiesību aprobežojumu – servitūtu.

Par līdzīgu regulējumu, kas nosaka servitūta nodibināšanu, likumdevējs jau ir lēmis, 2021.gada 12.novembrī pieņemot Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu. Tāpat arī līdzīga satura tiesiskais regulējums paredzēts likumprojektā Militāro poligonu likums.