Skates Gada labākā būve Latvijā 2020 žūrija šī gada pēdējā objektu vērtēšanas izbraucienā 29.jūlijā iepazinās ar vairākām būvēm Rīgā, Jūrmalā, Olainē un Mārupē.

Pirmais šī brauciena mērķis – gandrīz 17 miljonus eiro vērtais sociālo ēku komplekss Mežrozīšu ielā. Kompleksu veido trīs savstarpēji saistītas daļas, kuras aizņem Rīgas sociālā dienesta teritoriālais centrs Bolderāja, Dienas stacionārs un Veselības centrs, te izvietoti arī 218 dzīvokļi dažādu sociālo grupu pārstāvjiem, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kompleksā pieejami peldbaseini pieaugušajiem un zīdaiņiem, fizioterapijas un rehabilitācijas telpas ar vingrošanas zāle. Plānots veikt arī funkcionālo un radioloģisko diagnostiku, savukārt stacionārā ierīkota mūsdienīga operāciju zāle. Projekts realizēts pēc SIA Rīgas pilsētbūvnieks pasūtījuma, projektētājs SIA Ozola & Bula, arhitektu birojs, galvenais būvuzņēmējs SIA Velve. Komplekss ir uzcelts divu gadu laikā daudzdzīvokļu ēku ielokā līdz tam aizaugušā un degradētā teritorijā.

Nākamais žūrijas apmeklētais objekts – rekonstruētais valsts galvenā autoceļa A10 Rīga–Ventspils posms no 13,41. līdz 19,25.kilometram jeb Jūrmalas šoseja. Objekts izmaksāja 18,46 miljonus eiro bez PVN, projektētājs AS Ceļuprojekts, galvenais būvuzņēmējs PA ACB un Binders, kurā ietilpst AS A.C.B. kā vadošais partneris un CBF SIA Binders. Zīmīgi, ka šis projekts realizēts tikai par Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, nepiesaistot ES fondus. Ceļa segas atjaunošanā apakškārtās izmantots reciklētais materiāls (gan uz vietas iegūtais, gan pievestais), savukārt asfaltbetona virskārtas ieklāšana veikta visā brauktuves platumā un visās trīs joslās (vienā braukšanas virzienā) vienlaicīgi. Projekta gaitā būtiski uzlabota arī ūdens novadīšanas sistēma, uzstādīti 343 jauni gaismekļi, drošības barjeras vairāk nekā 23 km kopgarumā un pārējais nepieciešamais ceļa infrastruktūras aprīkojums – signālstabiņi, ceļazīmes, virziena rādītāji u.c.

Ķemeros žūrija apmeklēja pārbūvēto Ķemeru ūdenstorni. Darbu gaitā tornim nostiprinātas nesošās konstrukcijas un izbūvēti jauni monolītā betona pārsegumi, kā arī jaunas iekšējās monolītā betona un metāla konstrukciju kāpnes. Torņa fasāde restaurēta tās vēsturiskajā veidolā, savukārt uz jumta ierīkota skatu platforma, kāda tur atradās arī pirmās brīvvalsts laikā. Ūdenstornis ir būvēts 1929. gadā pēc arhitekta Frīdriha Skujiņa projekta. Tornim ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss, vienlaikus tas ir Latvijā vienīgais joprojām funkcionējošais ūdenstornis, kas nodrošina ūdensapgādes pakalpojumus. Projektētājs SIA Livland Group, galvenais būvuzņēmējs PS RERE BMV.

Turpat Ķemeros žūrijai bija jānovērtē vēl viens atjaunots arhitektūras piemineklis – 1936.gadā celtā Ķemeru pamatskolas ēka ar pagājušā gadsimta 60.gados piebūvēto sporta zāli. Projekta gaitā ēkai atjaunots vēsturiskais fasādes krāsojums, nodrošināta vides pieejamība, savukārt piebūvei veikts pilns siltināšanas pasākumu komplekss, lai paaugstinātu būves energoefektivitāti. Pārbūvēta un modernizēta skolas apkures un ventilācijas sistēma. Sporta zāles piebūvei pārbūves laikā tika demontēta un pilnībā no jauna izbūvēta visa jumta konstrukcija, kā arī jumta segums. Sarežģīts uzdevums projektētājiem bija vēsturiskā un padomju laikā radītā būvapjoma līmeņu salāgošana. Projektētājs SIA Livland Group, būvprojekta vadītājs Ēriks Cērpiņš, galvenais būvuzņēmējs SIA RERE Meistari. Būvdarbu izmaksas – 1,4 miljoni eiro.

Plaši pārbūves darbi veikti Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkā, kas bija nākamais žūrijas vērtējamais objekts. Te atjaunoti divi peldbaseini – 25 metrus garais lielais baseins un bērnu baseins –, atjaunota trenažieru zāle, ierīkots fizioterapijas kabinets, nodrošināta vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Paaugstināta ēkas energoefektivitāte – veikta konstrukciju siltināšana, nomainīts jumta segums, logi un durvis, pārbūvētas inženiersistēmas (apkure, ventilācija, ŪK), ierīkots energoefektīvs LED apgaismojums u.c. Ēkai izbūvēta ventilējamā fasāde, kuras gala apšuvumam izmantotas akmens masas plāksnes. Pārbūvi veica PS AKN, kuras biedri ir SIA INKO būve un SIA Negocio. Kopējās būvdarbu izmaksas sasniedza  2,9 miljonus eiro, no tiem 471,6 tūkstoši eiro – ERAF finansējums.

Pavasaru bērnu laukums Jaunmārupē gada labāko būvju skatei izvirzīts nominācijā Ainava. Rotaļu laukums paredzēts bērniem no sešu līdz 16 gadu vecumam. Projekts realizēts vietā, kur agrāk atradās Pavasaru notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Būvdarbu gaitā vecie attīrīšanas ietaišu dzelzsbetona bunkuri tikai aizbērti, nevis demontēti, un šai situācijai vajadzēja pielāgot arī rotaļu laukuma reljefu, kas veidots vairākos līmeņos ar nogāzi, ko norobežo nožogojums. Bērnu laukums aprīkots ar dažādām vecuma grupām piemērotām atrakcijām, ap laukumu ierīkoti celiņi, apstādījumi, apgaismojums un citi labiekārtojuma elementi. Projektētājs SIA BM-projekts, galvenais būvuzņēmējs SIA Reaton.

Olainē žūrija jau otro gadu pēc kārtas apmeklēja Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrutu, kurā šoreiz žūrijas vērtējumam nodota projekta 2.kārta – atjaunotā zemnīca-ugunspunkts, kā arī unikāls vides objekts – stiklots betona skapis ar kādreizējā nocietinājumu vietā atrastajiem kara artefaktiem.

Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta projekts pakāpeniski tiek realizēts jau vairāku gadu garumā, tā pasūtītājs ir Olaines Vēstures un mākslas muzejs, un tā mērķis ir saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, vienlaikus veicinot tūrisma attīstību novadā. Projekts tiek realizēts teritorijā, kur reljefa formā daļēji saglabājušās Pirmā pasaules kara krievu armijas fortifikācijas, un šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur pilsētvidē atrodas šāds unikāls objekts. Objekta 2.kārtas projektētājs ir SIA 12 līnijas, būvuzņēmējs AS Master Industry, būvdarbu izmaksas sasniedza 31,2 tūkstošus eiro. Finansējumu nodrošināja Olaines novada pašvaldība un Interreg VA Igaunijas–Latvijas Pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam projektā Latvijas–Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts.

2020.gada labāko būvju skatei nominācijā Ainava Olaines pašvaldība pieteikusi vēl vienu unikālu objektu – asfaltētu velotrasi, kas integrēta priežu parkā. Tā ir vienīgā šāda veida velotrase Baltijā un arī pirmā asfaltētā velotrase Pierīgā, trases garums ir 220 metru, un to veido uzkalniņi, virāžas, rampas. Labiekārtota arī trases apkārtne, kurā izvietoti soliņi, šūpuļtīkli. Trases projektētājs un arī galvenais būvuzņēmējs ir SIA We Build Parks. Velotrase paredzēta visu veidu velosipēdiem, skrejriteņiem, skrituļslidām, skeitbordiem un tamlīdzīgiem braucamrīkiem.

Mārupes pamatskolas jaunais korpuss un sporta laukums gada labāko būvju skatei pieteikts nominācijā Pārbūve. Jaunā korpusa četros stāvos atrodas mācību klases, darbnīcas un laboratorijas, jauna bibliotēkas telpa, deju zāle kā arī administrācijas telpas. Ēkas būvniecībā izmantotas saliekamās dzelzsbetona konstrukcijas – siltināti sendičveida sienu paneļi, dzelzsbetona pārseguma paneļi. Pamatskolas jaunā korpusa projektētājs ir arhitektu birojs SIA 5.iela, galvenais būvuzņēmējs – SIA Arčers. Jāatgādina, ka projekts tika realizēts, izmantojot Būvju informācijas modelēšanu (BIM), un jau pagājušajā gadā skatē Gada labākā būve Latvijā 2019 Mārupes pamatskolas jaunais korpuss un sporta laukums ieguva otro vietu nominācijā BIM objekts.

Nominācijā Koka būve gada labākas būves skatei pieteikta savrupmāja Mārupē. Objekts īpašs ar to, ka tā ir pēc individuāla projekta rūpnieciski ražota koka paneļu ēka. Sienu un pārsegumu paneļu izgatavošanu un montāžu objektā kā galvenais būvuzņēmējs veica SIA HUS.LV Eco Houses. Ēkas arhitekts ir Egils Raņķis, projektētājs-konstruktors Vladimirs Kožuhovs. Ēkas nesošā karkasa – sienu, pārseguma paneļu un jumta konstrukcijas – montāža uz gataviem pamatiem tika veikta piecu dienu laikā. Būvniecības kopējais laiks – seši mēneši.

Pats pēdējais žūrijas apmeklētais objekts skates Gada labākā būve Latvijā 2020 objektu vērtēšanas maratonā – SIA CMB Housing Solutions pieteiktā rūpnieciski ražotā pasīvā dvīņu māja Mārupē, kurā izmantotie materiāli un konstruktīvie risinājumi raisīja īpašu žūrijas interesi. Ēkas projektētājs ir SIA CMB, galvenais būvuzņēmējs – SIA Passive House Factory. Ēkai ir monolītā dzelzsbetona pamati ar 300 mm biezu siltinājuma slāni, norobežojošās konstrukcijas veidotas no rūpnieciski izgatavotiem koka konstrukciju paneļiem. Ārsienu kopējais siltinājuma biezums ir 400 mm, bet jumta konstrukcijai – 600 mm. Starpstāvu pārsegumi izgatavoti no CLT (cross laminated timber) paneļiem. Ēkai ir Darmštates Pasīvo ēku institūta sertifikāts, un tā ir pirmā rūpnieciski ražotā starptautiski sertificētā pasīvā ēka Latvijā.

Teksts un foto: Uldis Andersons

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit