Piešķir finansējumu audita veikšanai būvobjektos Lielvārdē

0
421

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums no Ogres novada pašvaldības budžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt finansējumu 11 900 eiro apmērā trīs Lielvārdē realizējamo projektu audita veikšanai, vēsta pašvaldība.

Audita veikšana ir nepieciešama, jo ir konstatēti iespējami riski projektu kvalitatīvā un savlaicīgā izpildē, ievērojot Lielvārdes novada pašvaldības un Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Lielvārdes Remte izsludinātās iepirkumu procedūras, noslēgtos līgumus un projektu izpildes gaitu.

Īstenojot šo projektu auditu, tiks apsekoti objekti un izvērtēta sākto projektu īstenošanas stadija, veiks šo projektu ekspertīzi un dokumentu analīzi, kā arī identificēs un novērtēs riskus un sniegs priekšlikumus turpmākajai projektos paredzēto darbu virzībai.

Pagājušā gada 10.jūnijā Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Lielvārdes Remte sāka īstenot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III kārta, kura ietvaros tika noslēgts līgums ar Personu apvienību KO–RE par jaunu kanalizācijas ārējo tīklu izbūvi 20,74 km garumā, astoņu jaunu sūkņu staciju izbūvi, jaunu spiedvadu izbūvi 1,6 km garumā un kanalizācijas spiedvada rekonstrukciju 1,11 km garumā. Līguma izpildes termiņš noteikts 20 mēneši, proti, līdz 2022.gada aprīlim, līguma summa 5 485 881,09 eiro bez PVN.

Lielvārdes novada pašvaldība šī gada 4. jūnijā izsludināja publiskos iepirkumus Meža ielas un Uzvaras ielas asfaltēšanai un ietves būvniecībai, savukārt SIA Lielvārdes Remte 2021.gada 9.jūnijā izsludināja iepirkumu par ūdensvada būvniecību Rembates iela un Meža iela. Abiem iepirkumiem pretendentu pieteikšanās laiks bija noteikts līdz 9.jūlijam.

Šī gada 10.augustā SIA Lielvārdes Remte noslēdza līgumu par ūdensvada izbūvi Uzvaras ielā posmā no Lauku ielas līdz Liepu ielai 23, Lielvārdē, un izmaiņas par ūdensvada būvniecību Rembates un Meža ielās ar SIA Selvils būve par 582 238,10 eiro bez PVN.

Lielvārdes novada pašvaldības iepirkumu komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA DSM Meistari par iepirkumiem – Meža ielas posma – no Katoļu baznīcas līdz Rembates ielai – virsmas seguma atjaunošana Lielvārdē, kur lētākais piedāvājums – 323 349,44 eiro bez PVN – bija SIA DSM Meistari. Arī Uzvaras ielas posma – no Rembates ielas līdz Liepu ielai – virsmas seguma atjaunošanai un gājēju ietves izbūvei Lielvārdē lētākais piedāvājums bija SIA DSM Meistari – 331 180,94 eiro bez PVN.

Saskaņā ar darbu laika grafiku Meža ielā darbi bija jāpabeidz līdz šī gada 19.maijam, savukārt Uzvaras ielā – līdz šī gada gada 29.jūlijam. Pašlaik darbu grafiks ir aktualizēts – Uzvaras ielā (posms Rembates iela–Lauku iela) darbi jāpabeidz šī gada 15.septembrī, savukārt Meža ielā (posms Katoļu baznīca–Rembates iela) – šī gada 8.oktobrī, taču pastāv bažas par to, vai varēs veikt asfaltēšanas darbus – oktobra vidū asfalta ražotnes ir beigušas darbību un klimatiskie apstākļi parasti nav labvēlīgi asfaltbetona uzklāšanai.

“Trijos dažādos projektos trīs dažādi būvuzņēmēji darbus veic vienlaikus tajos pašos būvobjektos, un šāda situācija  var pakļaut riskam Lielvārdes iedzīvotājus nesaņemt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus, asfaltētas ielas un izbūvētu gājēju ietvi, kā arī Ogres novada pašvaldībai atgūt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu un noasfaltēt laikā Uzvaras ielu un Meža ielu un uzbūvēt gājēju ietvi par valsts aizdevuma līdzekļiem,” norādīja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale.

Bārbale informēja, ka Ogres novada pašvaldības speciālisti ir vairākkārt tikušies ar būvuzņēmējiem un pašvaldības speciālistiem Lielvārdē, lai salāgotu darbus objektos un novērstu iespējamos riskus pakalpojumu nodrošināšanā iedzīvotājiem. Tomēr risks pastāv, tāpēc visu apstākļu izvērtēšanai ir nepieciešams veikt auditu, šī darba veikšanai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, uzsvēra novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit