Piešķir līdzekļus tehnikumu infrastruktūras modernizācijai

0
381

Profesionālās izglītības iestādēm infrastruktūras modernizācijas projektu turpināšanai piešķirts finansējums vairāk nekā 1,6 miljonus eiro apmērā, informē Izglītības ministrija.

Valdībā apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie rīkojumu projekti par līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem augstas gatavības projektu īstenošanai. Skolu infrastruktūras modernizācijas projektus īsteno Eiropas Savienības (ES) fondu projektu ietvaros sinerģijā ar augstas gatavības projektiem.

Augstas gatavības projektu investīcijas ir nepieciešamas un būtiski papildinošas līdzšinējiem ES fondu atbalsta programmā veiktajiem ieguldījumiem.

Piešķirto finansējumu ieguldīs Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma dienesta viesnīcas atjaunošanas trešās un ceturtās kārtas būvdarbiem.

Rīgas Valsts tehnikumam papildu finanšu līdzekļi nepieciešami, lai turpinātu atjaunošanu mācību korpusā Noliktavas ielā 2, Rīgā. Pašlaik ir izstrādāts tehnikuma mācību korpusa atjaunošanas projekts un sākta daļēja šī projekta realizācija pieejamā finansējuma robežās. Iegūstot finansējumu, darbus plānots izpildīt trīs mēnešos, sākot un pabeidzot 2021.gadā.

Rīgas Stila un modes tehnikumam papildu finansējums nepieciešams mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšanai Ūdeļu ielā 22A, Rīgā. Saņemot papildu finansējumu, darbus plānots paveikt deviņos mēnešos, nododot korpusu ekspluatācijā 2022.gadā.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā paredzēta dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Augusta Deglava ielā 41B, Rīgā. Izstrādāts būvprojekts mācību korpusa, mācību darbnīcas un dienesta viesnīcas ēku pārbūvei. Pašlaik projektā 2021.gadā tiks pabeigti un nodoti ekspluatācijā būvprojekta pirmās kārtas būvdarbi – mācību darbnīcu un mācību korpusa pārbūve.

Daugavpils Būvniecības tehnikumā finansējums nepieciešams multifunkcionālās halles sporta zāles piebūvei un metāla konstrukciju nojumes un slīpās sienas būvdarbiem Jātnieku ielā 87, Daugavpilī. Projektā izstrādāts tehnikuma slēgtā poligona praktisko apmācību darbnīcu un sporta zāles jaunbūves būvprojekts. 2020.gadā ir pabeigti un nodoti ekspluatācijā būvprojekta pirmās un trešās kārtas būvdarbi. Papildus līdzekļi nepieciešami būvprojekta otrās un ceturtās kārtas būvdarbiem, tādējādi nodrošinot pilnu būvniecības ieceres īstenošanu. Piesaistot papildus finanšu līdzekļus, darbus plānots veikt 12 mēnešos, sākt 2021.gadā un nodot ekspluatācijā 2022.gadā.

Rēzeknes tehnikumam papildu nauda nepieciešama mācību darbnīcu korpusa būvdarbiem Varoņu ielā 11A. Saņemot atbalstu, būvdarbus plānots veikt septiņos mēnešos, mācību darbnīcu ekspluatācijā nododot 2022.gadā.

Augstas gatavības projektu finansējuma sasaiste ar ES fondu atbalsta programmas projektiem nodrošina abu finansējuma avotu caurskatāmību un izsekojamību, kā arī  sekmē valdības lēmuma Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu augstas gatavības projektu īstenošanai piešķirtā finansējuma izlietošanu un  projektu mērķu sasniegšanu līdz 2022.gada beigām.

Augstas gatavības projektos gandrīz 18 miljonus eiro plānots ieguldīt astoņu IZM un divu Kultūras ministrijas (KM) profesionālās izglītības iestāžu modernizācijas projektu turpināšanai Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Daugavpilī un Rēzeknē. No kopējā augstas gatavības projektu ieguldījumu apjoma gandrīz 13 miljoni eiro plānoti IZM un 5,1 miljoni eiro KM profesionālās izglītības iestādēm. Plānotie ieguldījumi papildinās jau līdzšinējās ES fondu investīcijas profesionālās izglītības iestāžu modernizācijā un mūsdienīgas profesionālās izglītības nodrošināšanā visos Latvijas reģionos.