Piešķir papildus atbalstu eksportējošo uzņēmumu atbalstam

0
260

“Covid-19 vīrusa izraisītās krīzes ietekmē notiekošās ekonomiskās pārmaiņas ir būtiski iespaidojušas uzņēmēju ikdienas darbu un vēl vairāk – Latvijas uzņēmumu konkurētspēju starptautiskā līmenī. Uzņēmējdarbības pilnvērtīgai atsākšanai un darbinieku noturēšanai ir nepieciešams mērķtiecīgs un vienlaikus daudzveidīgs valsts atbalsta instrumentu klāsts. Papildus finansējuma piešķiršana būs efektīvs atbalsts Latvijas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanā, kā arī uzņēmumu eksportspējas un tūrisma aktivitāšu atjaunošanā,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Reaģējot uz uzņēmumu vajadzībām Covid-19 seku pārvarēšanai eksporta tirgos, Ministru kabinets 2020.gada 28.jūlija sēdē lēma par papildu finansējuma 22 453 625 eiro apmērā pārdali jaunām un jau esošām Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) īstenotajām aktivitātēm eksportējošo un tūrisma nozares uzņēmumu atbalstam.

Eksporta apjomi ir samazinājušies par 15%, tūrismā zaudējumi līdz šim lēšami vairāku desmitu miljonu eiro apmērā katru mēnesi, daudzās nozarēs joprojām ir vērojami vai noteikti dažādi ierobežojumi. Veicot uzņēmēju aptauju, kā vienu no efektīvākajiem atbalsta instrumentiem viņi minēja tiešos atbalsta instrumentus starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, kas palīdzētu  noturēt eksportspēju un tūrisma apjomu, tādējādi mazinot arī ar Covid-19 sekās saistītās uzņēmēju problēmas. Starptautiskās konkurētspējas veicināšanai uzņēmums varēs saņemt individuālu atbalstu 20 000 eiro apmērā grantu veidā, turklāt atbalstam varēs kvalificēties visi, ne tikai krīzes skartie uzņēmumi,” atzīst ekonomikas ministrs.

Vīrusa Covid-19 izraisītā krīze visbūtiskāk ietekmēja tūrisma nozares darbību. Lai efektīvi risinātu krīzes situāciju tūrisma nozarē, tūrisma komersantiem būs pieejams atbalsts granta jeb dāvinājuma veidā 20 tūkst. eiro apmērā viena kalendārā gada ietvaros ar 80% atbalsta intensitāti.

Atbalstu tūrisma komersants varēs izmantot dalībai starptautiskās digitālās tūrisma un darījumu tūrisma platformās, publicitātei ārvalstu tūrisma un darījumu tūrisma medijos, produktu un pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem, starptautisko konferenču, kongresu un semināru atbalsta programmai Latvijā, kā arī darījumu tūrisma vēstnešu programmā. Tāpat tūrisma komersants atbalstu varēs izmantot dalībai starptautiskajās tūrisma un darījumu tūrisma izstādēs un citās mērķa aktivitātēs.

Arī eksportējošiem komersantiem būs pieejams jauns individuāls atbalsts granta veidā ar atbalsta intensitāti 50% apmērā. Uzņēmums varēs iegūt individuālu atbalstu 20 tūkst. eiro apmērā viena kalendārā gada ietvaros dalībai kontaktbiržās ārvalstīs un ārvalstu kontaktbiržās tiešsaistē; starptautiskās digitālās nozaru platformās, komersanta profila un produktu izvietošanai nozares datu bāzēs sadarbības partneru meklēšanai; produktu/pakalpojumu pielāgošanai ārvalstu tirgiem; uzņēmumu ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai (sertifikācijai); publicitātei ārvalstu nozaru medijos; telemārketinga pakalpojumiem nozaru ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai; dalībai starptautisko nozaru asociācijās, kā arī dalībai starptautiskās izstādēs ārvalstīs; u.c. mērķa aktivitātēs.

Tāpat, papildu LIAA īstenotajām aktivitātēm – ārvalstu pārstāvniecību darbībai, nacionālajiem stendiem nozaru izstādēs, Latvijas nozaru un komersantu mārketinga kampaņām ārvalstīs u.c., LIAA organizēs padziļinātās konsultācijas Latvijas uzņēmumiem, lai palīdzētu konkrētam komersantam sameklēt ārvalstu sadarbības partneru un nodrošinātu komersanta veiksmīgu ieiešanu ārvalstu tirgū.

LIAA sniegs arī digitālā mārketinga pakalpojumu atbalstu. Tā ietvaros LIAA nodrošinās ārvalstu pircēju, aģentu, vairumtirgotāju u.tml. speciālistu vizītes Latvijā; eksporta prasmju apmācības un seminārus nozaru uzņēmumiem; nozaru tirgus pētījumu iepirkšanu uzņēmumu un nozaru vajadzībām; ārvalstu konsultantu (nozares ekspertu) pakalpojumu iepirkšanu; jaunu produktu testēšanu, izvērtēšanu eksporta tirgos, kā arī reālā laika eksporta datu platformas nodrošināšanu Latvijas uzņēmumiem.

Komersanti uz grantiem varēs pretendēt tikai vienā no projektiem – vai nu konkurētspējas vai tūrisma projektā. Ekonomikas ministrija aicina visus komersantus vērsties LIAA, lai noskaidrotu sev vispiemērotāko atbalsta veidu un iesniegtu pieteikumus.

Detalizētāku informāciju  par jaunajām atbalsta programmām varēs iegūt LIAA, zvanot pa uzņēmēju atbalsta tālruni 68803505 vai rakstot uz [email protected].

Valsts atbalsta programmu Ekonomikas ministrija izstrādāja, ņemot vērā nozares profesionālo asociāciju (ALTA, LVRA), reģionālo asociāciju, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas uzrunātos problēmjautājumus. Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2.pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošanas noteikumi var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.