Pieteiktas 84 ieceres pētījumu veikšanai ar ES finansējumu

0
382

Interese par Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu praktiskās ievirzes pētījumu programmā arī piektajā projektu atlases kārtā saglabājusies augsta – Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir saņēmusi 84 projektu iesniegumus, kuru kopējais paredzēto ieguldījumu apjoms ir gandrīz 39 miljoni eiro, ziņo CFLA.

Zinātnisko institūciju iesniegtajās projektu iecerēs kopējais pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 34 miljoni eiro, kas pieckārt pārsniedz šajā projektu atlases kārtā pieejamos 7,2 miljonus eiro. Arī iecerēs plānotais valsts budžeta finansējums 4,9 miljonu eiro apmērā pārsniedz pieejamo valsts budžeta līdzfinansējumu 1,1 miljonu eiro apmērā.

Programmas piektajā kārtā visvairāk no iesniegtajām projektu iecerēm – 34 – ir biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā; 23 projekti – viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā. Zināšanu ietilpīgā bioekonomikā saņemtas 13 pētījumu ieceres, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās – 12, savukārt viedās enerģētikas jomā – 2 projektu iesniegumi.

Projektu pētījumu ieceres CFLA pieņēma no 17.jūnija līdz 16.augustam, un iesniegumu vērtēšanu plānots veikt trīs mēnešu laikā. Informāciju par apstiprinātajiem projektiem publicēs CFLA mājaslapā.  

Piektajā projektu iesniegumu atlases kārtā finansējumu piešķirs ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īstenošanai, kas mērķēti Covid-19 infekcijas slimības izplatības ierobežošanai un iedzīvotāju aizsardzībai, tostarp diagnostikas, ārstniecības līdzekļu, un inženiertehniskajiem risinājumiem cilvēka drošības palielināšanai; attālināto pakalpojumu nodrošināšanai veselības aprūpē un izglītības procesā. Tāpat paredzēts atbalstīt projektus, kas nodrošinās strukturālu pārmaiņu ieviešanu ekonomikā un sabiedrības vajadzību nodrošināšanā, tai skaitā veselības aprūpē – arī sirds un asinsvadu slimību vai vēža profilaksei, uz pacientu vērstai un integrētai aprūpei. Finansēti var tikt arī projekti, kas uzlabos kiberdrošību un datu aizsardzību, kvantu tehnoloģijas, reģionālo ekonomisko attīstību, ilgtspējīgu resursu izmantošanu un klimatneitralitāti.

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs – 30 000 eiro.

Šai iesniegumu atlases kārtai plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 8 358 395 eiro, ko veido ERAF finansējums 7 225 657 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 132 738 eiro.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr.34.

Informāciju par projektiem, kas tiek īstenoti ES fondu programmā, var iegūt vietnē esfondi.lv. ERAF atbalsts projektu īstenošanai paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā 1.1.1.1. pasākumā Praktiskas ievirzes pētījumi.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit