Plāno modernizēt pilsētas apgaismojumu Ventspilī

0
321

Ventspils Komunālā pārvalde gatavojas iesniegt projekta pieteikumu Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ventspils publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā, lai pilsētā uzstādītu energoefektīvu LED apgaismojumu, tādējādi mazinot radītās elektroenerģijas patēriņa izmaksas.

Projekta ietvaros pilsētas ielās plānots nomainīt 601 gaismekli ar nātrija spuldzēm pret ekonomiskiem LED gaismekļiem. Atbilstoši jaunajām elektroenerģijas cenām, kas stājies spēkā no 2022.gada 1.septembra, paredzēts, ka EKII līdzfinansējums 60% apmērā un pašvaldības finanšu ieguldījums 601 gaismekļa nomaiņai atmaksāsies jau 1 kalendārā gada laikā, turklāt finansiālais ieguvums būtu aptuveni 70 000 EUR gadā. Atbalsta gadījumā projekta kopējās attiecināmās izmaksas būtu 174 282 EUR, no kā 60% jeb 104 569 EUR būtu EKII finansējums, savukārt Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums būtu 40% jeb 69 713 EUR.

Arī š.g. 18.augustā Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu veikt uzlabojumus Ventspils pilsētas ielu apgaismojuma infrastruktūrā, piešķirot Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējumu 330 tūkst. EUR apmērā. Lai mazinātu pilsētas apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa ikgadējās izmaksas, kā arī pilnveidotu pilsētas apgaismojuma infrastruktūru, Ventspils pilsētā 176 ielās, atsevišķos iekšpagalmos un laukumos paredzēts nomainīt 1500 novecojušus nātrija gaismekļus uz jauniem, energoefektīviem LED tipa gaismekļiem. Pilsētas apgaismojuma uzlabojuma darbus paredzēts pabeigt līdz 2023.gada pavasarim.