Plāno turpināt tramvaju infrastruktūras uzlabošanu Rīgā

0
458

Parakstīts līgums starp uzņēmumu Rīgas satiksme un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanu, lai īstenotu projektu Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem.

Piesaistītais Kohēzijas fonda finansējums palīdzēs uzņēmumam turpināt īstenot apņemšanos uzlabot pilsētas iedzīvotāju mobilitāti, kā arī veicināt videi draudzīgas un pasažieriem ērtas un drošas tramvaja infrastruktūras attīstību. Līdzfinansējums projektam ir 85% apmērā no attiecināmajām izmaksām, t.i.  38,78 miljoni eiro.

“Šis ir tramvaju infrastruktūras attīstībai būtisks projekts, kas tiek īstenots, piesaistot ES līdzfinansējumu. Veidojam mūsdienīgu tramvaju satiksmi, kas uzlabos iedzīvotāju mobilitāti, kā arī pārvietošanos visām pasažieru grupām – īpaši senioriem, vecākiem ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta realizācijai, protams, nepieciešami ievērojami ieguldījumi, tādēļ noslēgtais līgums ES līdzfinansējuma saņemšanai ir ievērojams atbalsts mūsu mērķa sasniegšanā”, pauž Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa.

Lai uzlabotu vides pieejamību, kā arī lai kopumā veicinātu ilgtspējīga transporta tīkla attīstību, Rīgas satiksme īsteno projektu Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošanai zemās grīdas tramvaja parametriem. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot 7. tramvaja maršruta infrastruktūru posmā no  Centrāltirgus līdz galapunktam Ķengarags. Lai nodrošinātu zemās grīdas tramvaja priekšrocības un vides pieejamību ikvienam pasažierim, plānots pārbūvēt un paaugstināt vairāku pieturvietu platformas, savukārt, lai nodrošinātu energoapgādes objektu pielāgošanu zemās grīdas tramvaja parametriem, tiks veikta gan kontakttīkla konstrukciju, gan elektrokabeļu pārbūve.

Tāpat projektā paredzēts veikt tramvaja infrastruktūras pārbūvi aptuveni 2 kilometru garumā 5. tramvaja maršruta posmā no Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam Iļģuciems, to pielāgojot zemās grīdas tramvaju parametriem, kā arī nodrošinot vides pieejamības prasībām atbilstošu platformu izbūvi maršruta posma pieturvietās.

Ar mērķi saīsināt krustojuma šķērsošanas laiku un paaugstināt tramvaja kustības drošību pārmiju zonā, projekta ietvaros paredzēts veikt arī sliežu ceļu pārbūvi 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā. Tiks veikta pārmiju vadības sistēmas ierīkošana, paaugstinot tramvaju kustības drošības līmeni un nodrošinot pārmiju kontroles iespējas ar tālvadību.

Līdz šim Rīgas satiksme veikusi ievērojamu ieguldījumu pieminēto objektu infrastruktūras pārbūves un atjaunošanas būvprojektu izstrādē, kas ilgs līdz 2022. gada vasaras beigām. Tāpat šobrīd notiek arī piecu apakšstaciju atjaunošanas / pārbūves / izbūves būvprojektu izstrāde. Apakšstaciju projektēšanas darbi noslēgsies 2022. gada oktobrī.

Noris arī būvdarbu iepirkumu procesi, kas tiek organizēti slēgto konkursu veidā, attiecīgi divās kārtās. Pirmajā kārtā tiek atlasīti pretendenti, kam ir atbilstoša kvalifikācija (pieredze un kapacitāte) šādu infrastruktūras pārbūves darbu veikšanai. Savukārt pēc būvprojektu pilnīgas izstrādes, otrās kārtas ietvaros tie pretendenti, kas atbilst atlases prasībām, tiks aicināti iesniegt būvniecības darbu cenu piedāvājumu. Līgumus par būvdarbu veikšanu tramvaja infrastruktūras pārbūvē plānots noslēgt šī gada nogalē, savukārt apakšstaciju būvdarbu veikšanai – 2023. gada pirmajā ceturksnī. Izbūvēto objektu nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 2023. gada pēdējais ceturksnis.

Darbus plānots īstenot piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu projekta Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem (Nr. 4.5.1.1/22/I/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro, savukārt Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.