Par 223 711 eiro plānots uzlabot Alojas Ausekļa vidusskolas infrastruktūru, informē Limbažu novada pašvaldība.

Limbažu novada pašvaldība ir noslēgusi aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi par 190 154 eiro kredītu. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums būvdarbiem būs 38 458 eiro. Aizdevums piešķirts atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par aizdevumiem pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai.

2020.gadā ekspluatācijā nodota atjaunotā Alojas Ausekļa vidusskolas lielā ēka. Pašlaik pašvaldība, saņemot aizdevumu no valsts budžeta, sakārtos skolas teritorijas infrastruktūru un labiekārtos to atbilstoši normatīvajām prasībām, lai nodrošinātu satiksmes drošību, bērnu drošību ceļā uz skolu, piebraukšanas un apstāšanās iespējas pie Alojas Ausekļa vidusskolas.

Projekts paredz satiksmes organizācijas uzlabojumus trīs posmos skolas pieguļošajā teritorijā:

1.posmā ir paredzēta drošas infrastruktūras izveide skolas teritorija – iecerēts jauns projektētais apgriešanās laukums ar autostāvvietām ar bruģa iesegumu – drošai bērnu atvešanai uz skolu un pēc tam drošai nokļūšanai skolas telpās, gājēju ietvi ar bruģa iesegumu, droša  velojosla ar bruģa iesegumu, paredzot un izvietojot jaunas ceļa zīmes dažādus marķējumus, radot atbilstošus apstākļus bērnu drošībai. Apgriešanās laukums saistīts ar projektā iekļauto Ausekļa ielu. Uzbraukšana un nobraukšana notiks no pārbūvējamā Ausekļa ielas posma.

2.posmā plānots pārbūvēt esošo Ausekļa ielas fragmentu līdz Kalēju ielai, pārplānojot esošo ielas daļu drošas infrastruktūras izveidei ārpus  skolas teritorijas galvenajā piebraucamā ielā –  pārbūvējot esošo ielu un ietvi par  ietvi ar bruģa iesegumu un pārbūvējot esošo ielu (brauktuvi) par apvienoto brauktuvi ar drošu, marķētu velo joslu vienā līmenī.
Projekta 1.–2.posma plāns.

3.posmā paredzēts pārbūvēt esošo Skolas ielas fragmentu līdz Kluba ielai, pārplānojot esošo ietves/ielas daļu drošas infrastruktūras izveidei ārpus  skolas teritorijas galvenajā gājēju ielā, piekļūšanai pie skolas – esošo asfaltēto ietvi 3,00 m platumā pārbūvēt par bruģētu ietvi.
Projekta 3.posma plāns.

Projektu paredzēts pabeigt līdz šī gada novembrim.

Par būvdarbiem noslēgts līgums ar  SIA TasTur par kopējo summu 223 710,73 eiro ar PVN. Autoruzraudzību veiks  SIA Kroks R par summu 847 eiro, būvuzraudzību veiks SIA Marčuks par summu 2 284,48 eiro ar PVN.