Plāno veikt jaunu rotaļu laukumu izbūvi un esošo atjaunošanu Rīgā

0
310
Attēls ilustratīvs

Rīgas domes Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (TLP) sākusi ikgadējās spēļu laukuma drošuma pārbaudes, lai novērtētu un novērstu riskus bērniem gūt traumas. Līdztekus paredzēts, ka šogad pilsētā tiks atjaunoti 13 spēļu laukumi.

Pārbaužu laikā tiek noteikts spēļu iekārtu un laukumu vispārējais drošuma līmenis. Tāpat tiek pārbaudīta iekārtu funkcionalitāte un stabilitāte, jo īpaši, lai atklātu bojājumus un defektus, kas radušies mantas bojāšanas dēļ, dažādu veidu nodilumu, ilgtermiņa strukturālas problēmas, iekārtas drošuma līmeņa izmaiņas. Tiek novērtēts risks bērniem gūt traumas.

Ikgadējās pārbaudes un riska novērtējumus veic sertificēti inspektori, kuri par katru laukumu sagatavo atzinumu. TLP pienākums pēc atzinumu saņemšanas ir novērst riskus bērnu veselībai un drošībai. Tur, kur pašvaldības spēļu iekārtas ir izvietotas uz pašvaldībai piederošiem zemesgabaliem, spēļu iekārtas tiek remontētas un atjaunotas, plānojot arī lielākus atjaunošanas darbus.

Savukārt 58 No 113 TLP pārziņā esošajiem spēļu laukumiem savulaik uzstādīti uz zemes gabaliem, kas privatizācijas rezultātā nonākuši daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku privātīpašumā. Tas nozīmē – spēļu iekārtas pieder pašvaldībai – bet zeme pieder privātīpašniekiem.

Tajos pašvaldības spēļu laukumos, kas atrodas uz privātas zemes, ikgadējo pārbaužu rezultātā nākas veikt to elementu demontāžu, kuri atzīti par bīstamiem. Pašvaldība šajās vietās nevar uzstādīt jaunas iekārtas, jo likums liedz pašvaldībai ieguldīt līdzekļus privātīpašumā esošu zemes gabalu labiekārtošanā. Tas nozīmē, ka arī šogad paredzēts demontēt bīstamas spēļu iekārtas, kas atrodas atsevišķu daudzdzīvokļu namu pagalmos. Šobrīd TLP ir izvietojusi paziņojumus par plānotajiem demontāžas darbiem 18 adresēs.

Rīgas attīstības programmā 2022. – 2027. gadam kā viens no sasniedzamajiem rādītājiem ir spēļu laukumu pieejamība 500 metru rādiusā ap dzīvesvietu 75% blīvi apdzīvoto apkaimju (virs 50 iedzīvotāju uz hektāru) iedzīvotāju. Tāpēc TLP turpmākajos gados plāno veikt jaunu rotaļu laukumu izbūvi uz pašvaldībai piederošiem zemes gabaliem blīvi apdzīvotās apkaimēs.

Šogad pašvaldība plāno atjaunot 13 spēļu laukumus – 6 bērnu rotaļu laukumus ārpus parkiem un izglītības iestāžu teritorijām, bērnu laukumu Bastejkalna parkā, kā arī 5-6 bērnu laukumus pie pirmsskolas izglītības iestādēm. Tiks izbūvēts arī jauns atpūtas laukums, kurā būs spēļu zonas dažāda vecuma bērniem. Tāpat 6 spēļu laukumiem paredzēts veikt seguma atjaunošanu un 8 paredzēts izveidot jaunu apgaismojumu.

Šogad tiks izstrādāti 20 jaunu spēļu laukumu izbūves projekti ārpus parkiem, kā arī izstrādāts projekts spēļu laukuma atjaunošanai Viesturdārzā. Šos projektus paredzēts īstenot nākamajā gadā.

Jaunu spēļu laukumu izbūve paredzēta, īstenojot arī iedzīvotāju iesniegtās un atbalstītās līdzdalības budžeta projektu idejas. Šogad tiks veikta laukuma izbūve Brasas apkaimē, kā arī notiks projektēšana pieciem 2022. gada līdzdalības budžeta konkursā atbalstītajiem spēļu laukumiem.

Rīgas pašvaldības valdījumā kopā ir 341 spēļu laukums – 180 atrodas pie izglītības iestādēm, 43 atrodas parkos, skvēros un atpūtas vietās pie ūdens, savukārt 113 atrodas citviet pilsētā.