Plānota Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācija ar ES elektrotīkliem

0
447

Baltijas valstu un Polijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori kopīgi ir sagatavojuši pieteikumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) enerģētikā līdzfinansējumam Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas projekta 2. fāzei. Kopējā izmaksas pārsniedz 1 miljardu EUR, no kurām 895,4 milj.EUR plānots segt ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šāds līdzfinansējuma apmērs ir lielākais CEF vēsturē enerģētikas sektorā. Atbalstu minētajam pieteikumam ir paudusi gan Latvija, gan arī pārējās iesaistītās dalībvalstis.

Baltijas valstu sinhronizācijas projekta īstenošanu Eiropas Komisija izvirzījusi kā vienu no prioritārajiem projektiem Eiropas Savienībā. Sinhronizācijas projekta mērķis ir līdz 2025. gadam īstenot nepieciešamos tehniskos nosacījumus Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīklu caur Poliju.

Ekonomikas ministrija atzinīgi vērtē AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) dalību Baltijas valstu sinhronizācijas projekta otrās fāzes pasākumu īstenošanā, jo tas būtiski veicina Baltijas valstu elektroenerģijas tirgus integrāciju reģionā, palielina  enerģētisko neatkarību no trešajām valstīm, ar kurām Baltijas valstis līdz šim strādā sinhronā režīmā, kā arī stiprina enerģētisko drošību.

Ņemot vērā šī projekta būtisko nozīmi enerģētika sektorā, plānots, ka no Eiropas Savienības puses tiks atbalstīta maksimālā līdzfinansējuma piešķiršana, kas veido 75% no projekta attiecināmajām izmaksām. Atlikušās projekta izmaksas segs pārvades sistēmas operatori; projekts netiks finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Projekta ietvaros svarīgākie veicamie darbi būs līdzsprieguma jūras kabeļa Harmony Link izbūve starp Lietuvu un Poliju, kā arī sinhrono kompensatoru ierīkošana. Tāpat būtiskas investīcijas prasīs infrastruktūras izbūve un modernizācija visās projektā iesaistītajās valstīs, kas ir neatņemams projekta īstenošanas priekšnoteikums.

Vienlaikus atgādinām, ka Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas projekta 1.fāzei jau 2019.gadā tika piešķirts Eiropas Savienības līdzfinansējums 323 milj. EUR apmērā.