Praktiski modelēšanas piemēri

0
931

Žurnāls Būvinženieris sadarbībā ar kompāniju Mikrokods publicē rakstu sēriju par datormodelēšanas iespējām projektēšanā – programmas Plaxis 3D izmantošanu. Šī ir otrā – noslēdzošā – publikācija. Pirmo rakstu lasiet žurnāla iepriekšējā izdevumā Nr. 75 2020. gada augustā.

Tā kā daudzviet Latvijā, arī Rīgas apkaimē, ir gruntis ar zemu nestspēju, berzes pāļi bieži tiek izmantoti būvju pamatnēs.

Būvniecības normatīvos reglamentēti pāļu pamatu nestspējas un deformāciju aprēķini. Eirokodekss 7 Ģeotehniskā projektēšana reglamentē pieļaujamās deformācijas pāļu pamatiem, tai skaitā leņķisko deformāciju, atsevišķiem režģogiem nevienmērīgi sēžoties.

Pāļu pamatu deformāciju aprēķins ir nozīmīga būves tehniskā projekta sastāvdaļa. Pāļu pamatu deformāciju aprēķini notiek saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana. Aprēķins rit pēc lineāri deformējamās pustelpas modeļa un parasti tiek izpildīts programmā MS Excel.

Modelēta berzes pāļu režģogu vertikālā deformācija, salīdzinot Plaxis 3D modelēšanas rezultātu ar Excel aprēķinu pēc LBN. Plaxis 3D aprēķinā pāļu virsmas berzes noteikšanai izvēlēta Layer dependent metode, kas nosaka pāļa virsmas berzi atkarībā no grunts slāņu raksturlielumiem: saistes (c), iekšējā berzes leņķa (φ) un redukcijas faktora Rinter.

Modelēšanai izvēlēts Rīgas apkaimei tipisks ģeoloģiskais modelis ar irdenu vai blīvu smilšaino slāņu miju, ko aptuveni 12 m dziļumā pārtrauc ciets morēnas smilšmāls. Viens no smilšainajiem starpslāņiem pieņemts kā ļoti irdens – elastības modulis =6 MPa, kas klasificējams kā vājais slānis.

Visu rakstu lasiet žurnāla Būvinženieris oktobra numurā (Nr.76).

Žurnālu ABONĒ ŠEIT vai https://abone.pasts.lv/
vai pa e-pastu [email protected].
Pērc – Preses servisa tirdzniecības vietās.