Prasa atcelt izsniegtās būvatļaujas rindu māju būvniecībai Mārupē

0
586

Glābjot dižozolu, prokuratūra pieprasījusi Mārupes novada pašvaldībai atcelt izsniegtās būvatļaujas rindu māju būvniecībai.

Ģenerālprokuratūrā 14.februārī saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes iesniegums par dabas pieminekļa – dižozola – bojāšanu Kantora ielā, Mārupē, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.

Par iesniegumā minētajiem faktiem sākta prokurora pārbaude, kurā noskaidrots, ka Mārupes novada būvvalde rīkojusies prettiesiski, izsniedzot būvatļaujas rindu māju būvniecībai konkrētajās adresēs dabas pieminekļa teritorijā.

Martā Ģenerālprokuratūras prokurors Mārupes novada būvvaldei nosūtījis iesniegumu ar prasību atcelt izsniegtās būvatļaujas, uz kuru pamata tiek veikta rindu māju būvniecība dižozola teritorijā.

Dižkoks ir dabas piemineklis – aizsargājams koks, kura teritorija ap koka vainagu projekcijas platībā, kā arī desmit metru platā joslā no tās ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, kurā saskaņā ar likumu ir ierobežota saimnieciskā un cita veida darbība, tai skaitā nav atļauta jaunu ēku celtniecība.

Prokurora pārbaudē noskaidrots, ka Mārupes novada būvvalde šīs likuma prasības nav ievērojusi un pieļāvusi jaunu ēku būvniecību dabas pieminekļa teritorijā.

Prokurora iesniegumā arī izteikta prasība atzīt iepriekš minēto rindu māju būvniecību par patvaļīgu būvniecību un pieņemt lēmumu par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu.

Tāpat iesniegumā noteikts, ka tajā izteiktās prasības Mārupes novada būvvaldei jāizpilda līdz marta beigām.

Gadījumā, ja Mārupes novada būvvalde neizpildīs iesniegumā norādītās prasības, prokurors likumā noteiktajā kārtībā vērsīsies tiesā ar pieteikumu par būvatļauju atcelšanu un būvniecības atzīšanu par patvaļīgu.