Pretendēs uz finansējumu vēja parka “ELWIND” infrastruktūras izbūvei

0
234

Jau 2026.gadā izsolei plānots nodot Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka ELWIND būvniecības tiesības, tādēļ Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopā ar Igaunijas Vides Investīciju centru ir iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) programmā.

“Pēc projekta apstiprināšanas uzsāksim pētījumus optimālākajai abu valstu atkrastes vēja parku starpsavienojuma izveidošanai, elektrotīklu infrastruktūras izbūvei kā arī atkrastes vēja laukumu detalizētai izpētei. Plānots, ka abu valstu pētījumu kopējās izmaksas pārsniegs 30 miljonus euro, bet CEF fonds varētu segt pusi no tām. CEF Projekts ir būtisks posms, lai sagatavotos atkrastes vēja parka ELWIND izsolei,” uzsver LIAA direktora vietniece investīciju jautājumos Laura Štrovalde.

Projekta mērķis ir veikt Latvijas un Igaunijas aktrastes vēja parku laukumu un tiem nepieciešamās starpsavienojuma infrastruktūras izpēti, un tas tiks īstenots partnerībā ar Igaunijas Vides investīciju centru.

Paredzēts, ka projekta ieviešanas gaitā tiks veikta priekšizpēte par elektrotīkla pieslēguma punktu un starpsavienojuma tehnisko iespējamību, kā arī abu valstu atkrastes vēja laukumu gan teorētiskie, gan ģeotehniskie pētījumi, kas nodrošinās nepieciešamo informāciju atkrastes vēja parku un ar tiem saistītās infrastruktūras projektēšanai un būvniecībai.

Lēmumu par sagatavoto projekta pieteikumu Eiropas Klimata infrastruktūras un vides aģentūra (CINEA) pieņems līdz 2023.gada maijam.

ELWIND atkrastes vēja parks būs nozīmīgs projekts Baltijas jūras reģionam ar lielu ekonomisko un sociālo ietekmi un tā kopīgā elektroenerģijas jauda būs līdz 1000 MW. Saskaņā ar veiktās priekšizpētes rezultātiem, Latvijā atkrastes vēja parks tiks izbūvēts Kurzemes piekrastē starp Liepāju un Ventspili, kur pēc veiktajiem pētījumiem ir visatbilstošākie apstākļi vēja parka attīstīšanai. Vēja turbīnas tiks izbūvētas aptuveni 15 km no krasta līnijas.

Projekts tiek attīstīts, balstoties uz Latvijā ieviesto ekosistēmu pieeju, lai veicinātu inovāciju un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī piesaistītu liela apmēra investīcijas. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurš stimulēs tādu nozaru attīstību kā viedā enerģētika, IKT, viedie materiāli un inženiersistēmas. Projekta ieviešanas izmaksas būs atkarīgas no dažādiem faktoriem, kā, piemēram, prognozējamās inflācijas, materiālu pieejamības, iesaistīto pakalpojumu sniedzēju un darbu izpildītāju noslodzes. Kopējās izmaksas, kuras galvenokārt segs investors varētu sasniegt vairākus miljardus eiro. Tomēr jau šobrīd ir skaidrs, ka projekts būs rentabls, jo attīstoties tehnoloģijām vēja enerģija ir kļuvusi konkurētspējīga arī bez valstu subsīdijām. Interesi par atkrastes vēja parku attīstību izrādījuši investori no Dānijas, Vācijas, Nīderlandes un citām valstīm, kurās ir uzkrāta nozīmīga pieredze šādu projektu īstenošanā.

Projekta ELWIND laika plāns paredz, ka visi pētījumi tiks veikti un nepieciešamās būvniecības atļaujas tiks saskaņotas līdz 2026.gadam. Pēc tam plānots organizēt izsoli komersantiem, kuri vēlēsies iesaistīties projekta turpmākajā realizācijā. Kā projekta noslēguma termiņš tiek plānots 2030.gads.