Projekts ELWIND kā tehnisko konsultantu piesaista Nīderlandes uzņēmumu

0
95
Attēls ilustratīvs

Latvijas un Igaunijas pārrobežu atkrastes vēja parka projekts ELWIND uzsācis sadarbību ar tehniskā konsultanta pakalpojumu sniedzēju Nīderlandes uzņēmumu Ventolines, kam ir nozīmīga pieredze darbā ar vēja parku attīstību, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiks analizēta vēja parka ietekme uz dabu, dzīvniekiem un sociālekonomisko ietekmi. Tāpat tiks veikti tehniskie pētījumi, tostarp ģeofiziskie un ģeotehniskie pētījumi. Izmantojot šo pētījumu rezultātus, ELWIND mērķis ir iegūt visus tehniskos datus, lai nodrošinātu atbildīgu un ilgtspējīgu projekta attīstību. Pētījumus paredzēts uzsākt šogad, un tie ilgs līdz 2026. gadam. Īpaša uzmanība tiks veltīta, lai noteiktu vēja parka potenciālo ietekmi uz valsts aizsardzības spējām un veiktu nepieciešamos kompensācijas pasākumus gadījumā, ja ietekme tiktu konstatēta.

Ventolines ir integrēts atjaunojamās enerģijas projektu attīstības pakalpojumu sniedzējs, ar plašu pieredzi atkrastes vēja parku projektos. Uzņēmumam ir pieredze kā ar Baltijas, tā arī ar Ziemeļu jūras projektiem.

ELWIND atkrastes vēja parks būs nozīmīgs projekts Baltijas jūras reģionam ar lielu ekonomisko un sociālo ietekmi. Latvijas un Igaunijas vēja parka abu teritoriju izbūve nodrošinās elektroenerģijas jaudu vismaz 1000 megavatu apmērā un Latvijā radīs vismaz 2800 jaunas darba vietas.