PTAC: patērētājus maldina, tiek piegādāti neatbilstoši logi

0
461

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2019.gadā sāka pastiprinātu logu tirgus uzraudzību, lai pārliecinātos par to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Tiek pievērsta uzmanība tam, kādu informāciju uzņēmēji sniedz patērētājam par logiem to iegādes un piegādes procesā, kā arī to atbilstībai deklarētajām īpašībām, vēstīts PTAC mājaslapā.

Pašreizējie secinājumi ir satraucoši – praktiski nevienā gadījumā netika sniegta pilnīga un atbilstoša informācija par logu īpašībām, tie nebija identificējami, nodrošināti ar ekspluatācijas īpašību deklarācijām, piegādātie logi faktiski atšķīrās no pasūtītajiem. PTAC secina, ka patērētājiem ir ierobežotas iespējas saņemt informāciju par logu tehniskajām īpašībām, un izvēlēties kvalitatīvus, savām vajadzībām atbilstošus logus, turklāt parasti tiek pieprasīta vismaz 50% priekšapmaksa.

2021.gada pirmajos mēnešos PTAC ir veicis klātienes pārbaudes pie 15 komersantiem un pie vēl vairākiem mēģinājis veikt logu pasūtījumu. Logu iegāde notika, izmantojot tos pašus saziņas līdzekļus, ko parasti izmanto patērētāji ikdienā – ražotāju un izplatītāju mājaslapu pasūtījuma formas, rakstot uz norādītajiem e-pastiem, kā arī veicot pasūtījumus telefoniski. Kontrolpasūtījumu – pārbaužu veikšanai PTAC izvēlējās standarta izmēra logu modeli, kāds pieejams vienā no Latvijas apbūvei raksturīgajiem daudzdzīvokļu māju projektiem. Logu pasūtīšanas procesā PTAC pārliecinājās, ka lielākajā daļā gadījumu interneta vietnēs nav norādīta skaidra informācija par logu ražotāju, vai, izvēloties viena veida logus, piedāvājums tiek atsūtīts pavisam citam. Pasūtījumos galvenokārt tiek piedāvāti logu tehniskie parametri – izmērs, vērtņu daudzums, palodzes. Tomēr daudz mazāk uzmanības tiek pievērsts svarīgākajam – kādas būs logu īpašības, piemēram:

  • Siltuma caurlaidības koeficients  (Uw, W/(m2K)) – tiek noteikts, ņemot vērā visu loga sastāvdaļu  kopējo izolāciju un jo mazāks šis koeficients, jo mazāki ir siltuma zudumi caur loga konstrukciju, kas nozīmē arī mazāku enerģijas patēriņu lai atdzesētu vai uzsildītu telpas. Šobrīd spēkā esošajā Latvijas būvnormatīvā LBN 002-19 noteikts, ka maksimāli pieļaujamais siltuma caurlaidības koeficients dzīvojamo ēku logiem ir Uw=1,10 W/(m2K).
  • Gaisa caurlaidība – nosaka gaisa daudzumu, kas izkļūs cauri logam vai durvīm, kad tie būs aizvērti. Gaisa caurlaidība ir atkarīga no tā, cik kvalitatīvi ir savienotas loga sastāvdaļas. Jo augstāka gaisa caurlaidības klase (1–4), jo mazāka gaisa caurlaidība un līdz ar to, mazāki siltuma zudumi. Ventilācija jāorganizē neatkarīgi no loga konstrukcijas.
  • Vēja slodžu izturība – logu izturība vējā, nodrošinot, ka logi netiek bojāti nekādā veidā, piemēram, nerodas plaisas, rāmja bojājumi un tiek saglabāta funkcionalitāte, piemēram,  loga atvēršana. Jo augstāka vēja slodzes izturības klase (1–6 – testēšanas spiediens + A–C – rāmja izliece), jo izturīgāks ir logs.
  • Ūdensnecaurlaidība – nosaka loga izturību pret ūdens iekļūšanu loga konstrukcijā un ēkas iekšpusē stipra lietus un vēja laikā. Jo augstāka klase (1A – 9A – pilnībā neaizsargātiem, vai 1B – 7B daļēji pasargātiem logiem), jo ūdensnecaurlaidīgāks ir logs.

PTAC direktore Baiba Vītoliņa pauž bažas par situāciju logu tirgus jomā: “Diemžēl jāsecina, ka iegūt informāciju par šīm īpašībām ir sarežģīti – vairākos gadījumos lūdzot informēt par loga īpašībām, tika sniegta informācija, ka tās ir nevajadzīgas vai neeksistē.” Tika saņemta arī dokumentācija, kurā īpašības norādītas intervālos, tādējādi liedzot saprast to, kādas īpašības būs konkrētajam, pasūtītajam logam.

Parasti uzņēmumu prakse ir pieprasīt priekšapmaksu vismaz 50% apmērā no darījuma summas, tādēļ rodas situācija, kurā tiek iegādāts logs, skaidri nezinot informāciju par tā ražotāju un īpašībām. Logiem ir jābūt nodrošinātiem ar CE zīmes marķējumu un ekspluatācijas īpašību deklarāciju loga saņemšanas brīdī. Tomēr saņemot pasūtītos logus, PTAC konstatēja būtiskas neatbilstības:

  • tie nav identificējami, nav skaidrs, kurš ir ražotājs un kādas ir loga īpašības;
  • nesakrīt informācija, kas sniegta par logu, to pasūtot, ar loga piegādes brīdī saņemto;
  • logiem netiek izsniegta uz tiem attiecināma ekspluatācijas īpašību deklarācija, nav informācijas par logiem veikto atbilstības novērtēšanu;
  • netiek izsniegta informācija par logu transportēšanu, montāžu, uzturēšanu, kopšanu un sastāvdaļu nomaiņu. 

2021.gada sākumā saņemot pasūtītos logus, tika apturētas vairāk nekā 300 vienības neidentificējamu logu, jo tādus nav atļauts piedāvāt tirgū.

PTAC aicina patērētājus neiegādāties neidentificējamus, nezināmas izcelsmes logus, par kuru īpašībām un lietošanu nav sniegta pilnvērtīga informācija, gan veicot pasūtījumu internetā, gan iegādājoties logus klātienē. PTAC atgādina, ka noslēdzot distances līgumu, patērētājiem ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā.

PTAC turpinās logu uzraudzības darbu un šajā mēnesī organizē informatīvo semināru komersantiem un būvniecības profesionāļiem par prasībām logiem 28.maijā – plašāka informācija un pieteikšanās – https://forms.gle/Uj1Bpbyx51kahv9F8.

Padomi veiksmīgai logu iegādei – izstrādātajā materiālā.

Avots: PTAC.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit