“Rail Baltica” saņems vēl 184 miljonus eiro no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta

0
458

Ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) komitejas 2020.gada 16.jūlija balsojumu, Baltijas valstu globālajam projektam Rail Baltica tika piešķirts finansējums 184 miljonu eiro apmērā, kas jāiegulda projekta īstenošanā līdz 2024.gadam. Kopā ar 15% nacionālā finansējuma, ieguldījums projekta papildu finansējumā ir 216 miljoni eiro. Ar šobrīd parakstītajiem līgumiem visās trīs Baltijas valstīs, Rail Baltica jau ir nodrošinājis aptuveni 1,2 miljardus eiro no ES un nacionālajiem līdzekļiem.

Finansējumu piešķīra 2019.gada CEF transporta uzsaukuma ietvaros, ko pārvalda Eiropas Savienības Inovācijas un Tīklu izpildaģentūra (INEA). Kopējais pieejamais finansējums, kas pieejams Kohēzijas valstīm šajā uzsaukumā sasniedza 1,1 miljardu eiro, un konkurence starp Kohēzijas valstīm, lai saņemtu atbalstu, bija liela. Šajā procesā Rail Baltica ir saņēmis lielāko pieejamo finansējuma daļu jeb 55% no kopējā finansējuma 2019.gada CEF Kohēzijas transporta uzsaukumā. Turklāt, papildu 184 miljonu eiro ES dotācijai Rail Baltica dzelzceļa posmiem Baltijas valstīs, 422 miljoni eiro tika piešķirti Rail Baltica posmiem Polijā.

Saskaņā ar CEF komitejas balsojumu Rail Baltica globālā projekta būvdarbiem ir piešķirti 128 miljoni eiro, bet tehniskajam projektam un plānošanas darbiem – 88 miljoni eiro.

Rail Baltica novērtē piešķirto papildu finansējumu tehniskā projekta izstrādei, plānošanai un celtniecības darbiem. Rezultātā tas nodrošinās nepieciešamo finansējumu visām galvenajām Globālā projekta aktivitātēm šajā posmā, kā arī nodrošinās gatavību Rail Baltica būvniecības fāzei. Projekts ir gatavs izvērst būvniecības aktivitātes visās trīs valstīs, un pieteiksies papildu finansējumam nākamajā CEF Transporta uzsaukumā,” saka Agnis Driksna, Rail Baltica kopuzņēmuma RB Rail AS valdes priekšsēdētājs.

Saskaņā ar Igaunijas Ekonomikas un infrastruktūras ministra Tāvi Ās (Taavi Aas) teikto, papildu CEF finansējuma saņemšana norāda uz to, cik nozīmīgs Rail Baltica projekts ir Eiropai. “Fakts, ka Rail Baltica saņēma vairāk kā pusi no kopējās pieejamās summas šajā uzsaukumā, vienlaikus konkurējot ar desmitiem citu pretendentu, parāda, cik labi projekts virzās uz priekšu salīdzinot ar citiem projektiem. Tagad mums ir papildu finansējums, lai Rail Baltica pietuvinātos cilvēkiem, ļaujot mums plānot un projektēt reģionālās stacijas. Tāpat mēs saņēmām līdzekļus Mūgas un Ulemistes termināļu, kā arī Mūga–Sodevahe dzelzceļa pārvada būvniecībai. Tomēr, joprojām priekšā ir daudz darba, kas jāpaveic.”

Tālis Linkaits, Latvijas Satiksmes ministrs, uzsver: “2019.gada CEF transporta uzsaukuma piešķirtais finansējums ir vēl viens pierādījums tam, ka Rail Baltica ir kas vairāk kā tikai dzelzceļa infrastruktūra – tas ir ekonomiskais koridors, kas atbalsta reģionālo savienojamību. Nodrošinātais finansējums ļauj Latvijai uzsākt reģionālo staciju kā reģionālo multimodālo mezglu projektēšanu, lai labāk integrētu nacionālos transporta tīklus. Tas arī palielinās Rail Baltica infrastruktūras pašpietiekamības potenciālu un radīs lielāku sinerģiju ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tuvākajā laikā mēs sāksim diskusijas ar vietējām pašvaldībām par reģionālo staciju precīzu atrašanās vietu, jo ir daudz faktoru, kas jāņem vērā.”

Lietuvas Republikas transporta un komunikāciju ministrs Jaroslavs Narkevičs komentēja: “Papildu finansējuma piešķiršana ir vislabākā atzinība Rail Baltica kā Eiropas prioritārajam projektam un atslēga, lai sekmētu tā ieviešanu visās partnervalstīs. Lielāks uzsvars uz būvniecību būtu ļāvis mums virzīties uz priekšu galvenās trases izvietošanā līdz Latvijas robežai. Tomēr es esmu pārliecināts, ka tas tiks atspoguļots gaidāmajos uzsaukumos.”

Dalībvalstu un ES institūciju lēmums vēlreiz apstiprina Rail Baltica kā vienu no galvenajiem Eiropas vadošajiem infrastruktūras projektiem, kas pilnībā atbilst visiem CEF kritērijiem un dod ieguldījumu ES, reģionālajā un nacionālajā transporta, kohēzijas, vides, kā arī inovāciju politikā.

Pašreizējie būvprojektēšanas darbi pamattrasē 643 km garumā un starptautiskajās pasažieru stacijās ir pierādījums, ka projekts ir sasniedzis briedumu un turpina gūt spēcīgu politisko atbalstu. Tādējādi projektam ir labas iespējas turpināt īstenošanu. Savukārt, lai pabeigtu būvniecību savlaicīgi, projektam būs nepieciešams papildu finansējums no nākamajiem CEF transporta uzsaukumiem. Tas, saskaņā ar nākamo ES daudzgadu finanšu rāmi, sāksies ar 2021.gadu.