“Rail Baltica” nostiprina sadarbību ar stratēģisko partneri Polijā

0
283

Rail Baltica globālā projekta koordinators un Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS, nacionālais projekta ieviesējs Lietuvā LTG Infra, kura pārziņā ir Rail Baltica pamattrases ieviešana Polijas/Lietuvas robežas posmā, parakstīja trīspusēju nodomu protokolu ar Rail Baltica stratēģisko partneri – Polijas dzelzceļa uzņēmumu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ir Polijas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs, kas ir atbildīgs par infrastruktūras attīstības nodrošināšanu Polijā, t.sk. posmā, kas savieno Rail Baltica ar ES pamattīklu. Parakstītais nodomu protokols ir visu projektā ieinteresēto pušu apņemšanās stiprināt sadarbību ES Ziemeļjūras-Baltijas TEN-T pamattīkla koridora trūkstošā Eiropas sliežu platuma posma būvniecībā, nodrošinot Baltijas valstu pilnīgu integrāciju vienotajā Eiropas dzelzceļa telpā un attīstot jaunu ekonomikas un drošības koridoru.

Saskaņā ar parakstīto nodomu protokolu partneri apņemas sadarboties dažādu jautājumu risināšanā, tostarp, lai panāktu konsekvenci starp dzelzceļa infrastruktūras projektēšanas dokumentiem un tehniskajām vadlīnijām, plānošanas procesiem, dzelzceļa apakšsistēmām (elektrifikācijas, vadības un kontroles sistēmām) u.c. aspektiem.

Rail Baltica ir unikāls un šajā īpaši sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā – svarīgs Eiropas mēroga pārrobežu projekts, lai stiprinātu Baltijas reģiona drošību un mūsu kopīgās vērtības, gan arī ilgtermiņā veicinātu reģiona ekonomisko labklājību. Projekta sadarbībai ar Poliju ir sena vēsture, un tagad, projektam sasniedzot briedumu un sākot vērienīgus būvniecības darbus, vienotu tehnisko standartu un prasību nodrošināšana ne tikai Baltijā, bet arī pārrobežu posmā ar Poliju kļūst vēl aktuālāka. Priecājamies par visu pušu vienotu izpratni par jau uzsāktās produktīvās sadarbības nostiprināšanu ar mūsu Polijas partneriem,” sacīja Agnis Driksna, RB Rail AS valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Rail Baltica projekts ir Eiropas līmenī nozīmīga dzelzceļa līnija Baltijas valstu integrēšanai Eiropas standarta sliežu platuma pamattīklā. Tā raita īstenošana nevarētu notikt bez visu partneru labas sadarbības. Parakstītais nodomu protokols vēl vairāk nostiprinās sadarbības jomas un formātus – apzinoties, ka pieredzes apmaiņa dzelzceļa satiksmes kvalitātes nodrošināšanai pārrobežu posmos ir ārkārtīgi svarīga. Mūsu kopīgā darba rezultāts būs dzelzceļa sakaru kvalitātes uzlabošana starp Poliju un Lietuvu. Dzelzceļš ir viens no videi draudzīgākajiem transporta veidiem, un tā loma starptautiskajos pārvadājumos turpmāk arvien pieaugs,” uzsvēra Ireneušs Merhels (Ireneusz Merchel), PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. valdes priekšsēdētājs.

Rail Baltica projekts posmā no Kauņas līdz Polijas / Lietuvas robežai veiksmīgi attīstās. Pagājušajā gadā tika apstiprināts jaunās trases novietojums un šobrīd notiek darbs pie projektēšanas. Mēs atzinīgi raugāmies uz progresu infrastruktūras ieviešanai Polijas virzienā, savukārt šī parakstītā vienošanās vēl vairāk stiprinās mūsu sadarbību attiecībā uz kopīgu interešu jautājumiem, kas saistīti ar Rail Baltica posmu būvniecību un infrastruktūras savienošanu starp Polijas un Lietuvas robežām,” piebilda LTG Infra izpilddirektors Karolis Sankovskis (Karolis Sankovski).