RCK organizē ikgadējo konferenci

0
3

Ceturtdien, 3.decembrī, Rīgas Celtniecības koledža (RCK) organizē ikgadējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Šogad ir mainīts konferences formāts, norise notiek pilnībā attālināti izmantojot tiešsaistes platformas Teams resursus, informē Vineta Vaska, RCK sabiedrisko attiecību speciāliste.

Konferencē prezentēs koledžas Arhitektūras, Būvniecības un Restaurācijas katedru studentu un absolventu 12 zinātniski pētnieciskie darbi četrās tematiskajās grupās.

Konferences mērķis ir parādīt nozares pārstāvjiem, institūcijām un interesentiem, profesionālās augstākās izglītības saikni starp praktisko darbību un teorētiskajām zināšanām, prezentēt praktiskās izpētes darbu līmeni, kas tuvojas zinātniskā pētījuma darbu līmenim, atspoguļot sasvstarpējo mijiedarbību visām trīs koledžā pārstāvētajām jomām – Arhitektūra, Būvniecība un Restaurācija.

Šī gada konference ir sadalīta četros tematiskajos blokos – Digitalizācija, Vide, Zaļā domāšana un Kultūras mantojums. Strukturējums ļauj ieskatīties aktuālajos jautājumos, kas uztrauc un interesē koledžas Arhitektūras, Būvniecības un Restaurācijas katedras studentus. Kā apvienot restauratoru pamatprincipu – saglabāt vecos, vēsturiskos objektus un tradīcijas kopā ar arhitektūrā un būvniecībā strauji ienākošajām programmām un metodēm? Konference iezīmē mijiedarbības iespējas, rosina domāt par konservatīvās un progresīvās pieejas apvienošanu, par teorētiskās zinātniskās bāzes nepieciešamību, apgūstot praktiskās specialitātes.

RCK studentu zinātniski pētniecisko darbu konference ir ikgadējs notikums, kas aizsācies 2006.gadā, turklāt arī šogad neraugoties uz situāciju visā pasaulē, šī tradīcija tiek turpināta jaunā formātā.

Saite uz konferences norises tiešraidi:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWIxZTRiMWMtYjM2OS00MzEzLWIwZmItMDE1NjQzMjBhYWU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223c1d3cd1-7a52-404f-814a-dff22b8ea446%22%2c%22Oid%22%3a%22754d98b2-b1cf-45ad-a9e9-31ec113f8117%22%7d

Pieslēgšanās MS Teams platformai no plkst.9.30 līdz 10.

Konferences programma.

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit