Realizēts Kadastra informācijas sistēmas modernizācijas projekts

0
41

2023. gada izskaņā Valsts zemes dienests (VZD) pabeidza īstenot projektu Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība, kas ar ERAF atbalstutika īstenots 26 mēnešu garumā, vēsta VZD pārstāvji.

Projekta īstenošanas laikā ir sasniegti noteiktie rādītāji, kuri paredzēja pilnveidot astoņu pakalpojumu darbības procesus. Ir ieviests nekustamā īpašuma vērtēšanas kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS) risinājums, tajā skaitā ieviesta datu struktūra un pilnveidots objektu reģistrācijas process. Veiktas izmaiņas lietojumprogrammatūras moduļos Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Valsts elektronisko sakaru centrs uzturētajās sistēmās.

Pilnveidotas arī trīs NĪVKIS datu apmaiņas ar citām valsts informācijas sistēmām  Veikti e-pakalpojuma Mani dati Kadastrā uzlabojumi. Savukārt Atvērto datu portālā ir pieejamas desmit jaunas datu kopas.

Projekta laikā ir izstrādāti un darbā ir ieviesti šādi risinājumi:

  • Darba plūsmas I integrācija KADIS aplikācijā;
  • KADIS aplikācijas formas (zemes vienību un zemes vienības daļu teksta datu reģistrācija/ aktualizācija);
  • KADIS ietvara, auditācijas, administrēšanas un lietotāju pārvaldība;
  • Kadastrālās vērtēšanas aprēķins ārpus kadastra reģistra;
  • KADIS telpisko datu risinājumu QGIS.

Lai arī projekta laikā noteiktie mērķi ir veiksmīgi sasniegti, darbs pie Nekustamā īpašuma valsts kadastra un pasūtījuma apstrādes informācijas sistēmas modernizācijas un pilnveides Valsts zemes dienesta turpināsies. Nodrošinot ērtu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un standartiem atbilstošus pakalpojumus un biznesa procesus ikvienam Valsts zemes dienesta klientam un pārējām valsts informācijas sistēmām.